Arkiv

Ny brosjyre til pasienter og fastleger

Oppdatert June 28, 2017

Norsk Lyme Borreliose-Forening og Flåttsenteret fikk i 2015 midler fra ExtraStiftelsen til prosjektet til samarbeidsprosjektet ”Flått-info”. Sammen har vi nå laget en informasjonsbrosjyre med viktig og grunnleggende informasjon om borreliose.


Ansiktslammelse ved nevroborreliose

Oppdatert July 6, 2017

Ansiktslammelse er et relativt vanlig symptom på nevroborreliose, spesielt hos barn. Dersom man relativt nylig har blitt bitt av flått, eller har oppholdt seg i områder med mye flått og man får plutselig innsettende ansiktslammelse, kan borreliose være en mulig årsak.


Luneng tapte søksmål mot staten

Oppdatert June 28, 2017

Rolf Luneng drev tidligere Norsk Borreliose Senter i Oslo, men ble i 2013 fratatt autorisasjonen som lege, og senteret ble nedlagt.


Forskning på kronisk borreliose

Oppdatert June 28, 2017

Som en del av forskningsprosjektet BorrSci skal man blant annet forske på pasienter med fenomenet kronisk borreliose. Arbeidet er nå godt i gang og det har blitt sendt ut et invitasjonsbrev til 270 fastleger i hele Norge.


Flåttsenteret på Forskningsdagene

Oppdatert June 28, 2017

Forskningsdagene, som arrangeres hvert år i september, gikk nylig av stabelen. Lørdag 22.september ble det blant annet arrangert forskningstorg i Stavanger. I år var også Flåttsenteret representert.


Telefontid sommer 2016

Oppdatert June 28, 2017

Under ferieavviklingen har Flåttsenteret noe redusert telefontid i uke 29 (stengt onsdag 20. juli) og uke 30 (stengt 26. og 27. juli). Vi tar vi imot henvendelser mellom kl. 09:00 og 15:00. Du kan ringe oss på 380 73 329. Du kan også sende oss en e-post på flatt@sshf.no. Vi svarer så fort vi kan, men ved stor pågang kan det ta opptil en uke.