Arkiv

Informasjon om forskningsprosjekt på borreliose

Oppdatert June 28, 2017

Det har den siste tiden vært flere oppslag i media om et nytt og stort forskningsprosjekt på borreliose. Gjennom fem arbeidspakker har prosjektet Borrsci som mål å øke kunnskap om langtidsplager etter borreliose, samt bedre diagnostikk og behandling av sykdommen.


TBE-vaksine

Oppdatert August 22, 2017

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles, skyldes et virus. De fleste som smittes merker ingen tegn til sykdom. Enkelte derimot kan få et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernebetennelse). Det finnes ikke noen behandling mot sykdommen, men det finnes en vaksine (TicoVac) som beskytter godt. I 2016 ble det rapportert inn 12 tilfeller av TBE-smitte i Norge.


Er flått mer farlig enn antatt?

Oppdatert June 28, 2017

Denne uken har det vært mange medieoppslag om en fransk studie hvor forskere har undersøkt forekomsten av mikrober i flått.


Nevroborreliose: Skal forske på behandling og langvarige plager

Oppdatert June 28, 2017

Hvert år får opptil 300 personer i Norge diagnosen nevroborreliose (borrelia-infeksjon i nervesystemet). Mange av disse blir smittet på Sørlandet hvor det som kjent er mye flått. Selv om de fleste blir friske etter behandling, er det noen som får langvarige plager som tretthet og konsentrasjonsvansker.


Norske flåttforskere i aksjon

Oppdatert June 28, 2017

Alle tre er unge, alle tre kommer fra Sørlandet sykehus. Våre unge forskere holdt innlegg foran 140 kolleger fra hele Norden under NordTick konferansen.


Studie – Norsk Borreliose Senter

Oppdatert January 25, 2016

Rolf Luneng uttalte seg 19 januar på sin Facebook-profil om en mulig undersøkelse vedrørende personer behandlet ved Norsk Borreliose Senter. Luneng tok kontakt med Borreliosemiljøet på Agder høsten 2015, siden han ønsket en vurdering av om hans datamateriale var godt nok til en studie.

Luneng skriver: ”Forskerne ved Sørlandet Sykehus og Flåttsenteret har bestemt seg for likevel ikke å gjennomføre den planlagte forskningsstudien på pasientgruppen i Norsk Borreliose Senter”.

Det har aldri blitt gitt noe mandat eller økonomisk støtte fra helsemyndigheter hverken for å undersøke datagrunnlaget, eller for å gjennomføre en eventuell studie.

Forskere ved Sørlandet Sykehus har sett på et utvalg av materialet. Det viser seg at dataene ikke gir grunnlag for en forskningsstudie. Datagrunnlaget utgjør en heterogen gruppe. Det er usystematisk innhenting av opplysninger når det gjelder diagnostikk, behandling og behandlingsresultater, noe som gjør det vanskelig å anvende vitenskapelige metoder.

Miljøet ved Sørlandet Sykehus og Flåttsenteret har hatt jevnlig kontakt med Luneng gjennom hele denne prosessen, og vært imøtekommende til hans forespørsler.