Arkiv

Informasjon om forskningsprosjekt på borreliose

Oppdatert June 28, 2017

Det har den siste tiden vært flere oppslag i media om et nytt og stort forskningsprosjekt på borreliose. Gjennom fem arbeidspakker har prosjektet Borrsci som mål å øke kunnskap om langtidsplager etter borreliose, samt bedre diagnostikk og behandling av sykdommen.


TBE-vaksine

Oppdatert August 22, 2017

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles, skyldes et virus. De fleste som smittes merker ingen tegn til sykdom. Enkelte derimot kan få et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernebetennelse). Det finnes ikke noen behandling mot sykdommen, men det finnes en vaksine (TicoVac) som beskytter godt. I 2016 ble det rapportert inn 12 tilfeller av TBE-smitte i Norge.


Er flått mer farlig enn antatt?

Oppdatert June 28, 2017

Denne uken har det vært mange medieoppslag om en fransk studie hvor forskere har undersøkt forekomsten av mikrober i flått.


Nevroborreliose: Skal forske på behandling og langvarige plager

Oppdatert June 28, 2017

Hvert år får opptil 300 personer i Norge diagnosen nevroborreliose (borrelia-infeksjon i nervesystemet). Mange av disse blir smittet på Sørlandet hvor det som kjent er mye flått. Selv om de fleste blir friske etter behandling, er det noen som får langvarige plager som tretthet og konsentrasjonsvansker.


Norske flåttforskere i aksjon

Oppdatert June 28, 2017

Alle tre er unge, alle tre kommer fra Sørlandet sykehus. Våre unge forskere holdt innlegg foran 140 kolleger fra hele Norden under NordTick konferansen.