Fagdag om stress, smerte og utmattelse

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

I underkant av 100 ansatte i helsevesenet deltok da Sørlandets rehabiliteringssenter arrangerte en egen fagdag om stress, smerte og utmattelse.

kursbevis bilde

Spørsmålene som ble stilt var: Hvordan komme videre? Hva gjør vi når symptomer og plager blir langvarige? Hva kan vi tilby når hverken medikamenter eller operasjon anbefales?

Det var et fullt program hele dagen men svært mange spennende innlegg. Seminaret hadde en tverrfaglig profil og både allmennleger, sykehusleger, fysioterapeuter, sykepleiere og studenter var til stede.  Aase Aamland, legespesialist i allmennmedisin, delte sine erfaringer om ”Myter og kunnskap knyttet til pasienter med medisinsk uforklarte helseplager”, såkalt MUPS-pasienter. Tilstede var også Bjarte Stubbhaug, legespesialist i psykiatri og overlege ved Frihamnsenteret i Hordaland. Stubbhaug snakket blant annet om sykdomsutvikling, symptomutforming og subjektive helseplager.

Langtidsplager etter flåttbitt

Flåttsenteret var selvfølgelig også representert tilstede og Randi Eikeland holdt et innlegg om ”Borreliose og Chronic Fatigue Syndrome (CFS), likheter og ulikheter”.

Eikeland har selv forsket på langtidsplager etter flåttbitt.  I sin egen doktoravhandling ”European neuroborreliosis-long term prognosis”, ble det sett at en del pasienter sliter med langtidsplager som smerter, utmattelse og hukommelsesproblemer. 2-3 år etter behandling, oppgav 22 av 50 pasienter at de ikke følte seg helt friske, til tross for at det ikke ble påvist en aktiv infeksjon i kroppen. Tilstanden kalles Post Lyme Disease Syndrome, og årsaken til langtidsplagene er ennå ukjent.

– For enkelte som liter med langtidsplager, enten det skyldes tidligere Nevroborreliose eller Chronic Fatigue Syndrom, kan det være hensiktsmessig å lære seg teknikker for å mestre plagene, da langtidsplager ofte reduserer livskvaliteten, sa Eikeland til forsamlingen.