Helseministeren besøkte Flåttsenteret

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus onsdag, og fikk høre om den brede forskningen som pågår for å bedre diagnostikk og behandling.

Bent høie og alle
Fra venstre: Sølvi Noraas (Leder mikrobiologisk avdeling SSHF), Randi Eikeland (leder Flåttsenteret), Ingeborg Aaberge (Nasjonalt folkehelseinstitutt), Harald Reiso (Flåttsenteret), Yvonne Kerlefsen (Flåttsenteret) og Helseminister bent Høie

Det var et tett program på morgenkvisten, men ministeren fikk en god innføring i flåttbårne sykdommer i Norge, og hvordan man tester for disse i Norge.

Leder for flåttsenteret, Randi Eikeland presenterte i tillegg flåttsenteret, og om flåttsenterets forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale partner. Harald Reiso, rådgiver ved flåttsenteret, presenterte blant annet Forskningsprosjektet Borrsci som startet opp høsten 2015. Vivian Kjelland, forsker ved Universitetet i Agder fortalte også kort om den spennende flåttforskningen som pågår ved Universitetet i Agder.

Viktig med rask behandling

Høie Møte

Helseministeren var svært interessert i å høre mer om utfordringer knyttet til diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer, og stilte mange gode spørsmål til de som var tilstede.

– Den beste forebyggingen av senkomplikasjoner er å gå raskt til lege og få behandling, sa Sølvi Noraas, som leder avdeling for medisinsk mikrobiologi og Nasjonalt referanselaboratorium for borrelia.

Helseministeren fikk blant annet høre en tidligere pasient fortelle om hvordan hun gjennom flere år ble gradvis sykere, uten at legene fant ut hva hun feilte. Etter utallige diagnoser over flere år, fikk hun til slutt diagnosen borreliose.

Tettere samarbeid

– Per dags dato har vi utfordringer knyttet til håndteringen av pasienter med langtidsplager, sa Randi Eikeland da helseministeren møtte Flåttsenteret.

Flåttsenteret ønsker nå å samarbeide tettere med Nasjonal kompetansetjeneste for kronisk utmattelsessyndom ved OUS og Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser ved St. Olavs hospital.

Omvisning på laben

Etter vel gjennomført program gikk turen videre til en omvisning på mikrobiologisk avdeling, hvor Helseministeren fikk innsikt i hvordan man tester for flåttbårne sykdommer.

Hanne Quarsten (t.v.) og Sølvi Noraas ved mikrobiologisk avdeling viste helseministeren rundt på laboratoriet.
Hanne Quarsten (t.v.) og Sølvi Noraas ved mikrobiologisk avdeling viste helseministeren rundt på laboratoriet.