Vil utvikle ny test for Borreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Pasienter fra Telemark vil spille en sentral rolle når forskere i Europa skal prøve å finne bedre metoder for å diagnostisere Borreliose.

Tveten - jakter på flåttmysteriet
Yngvar Tveten, smittevernoverlege ved Sykehuset Telemark, skal lede den norske delen av studien.

I LYMEDIADEX- prosjektet ønsker man å utvikle en ny diagnostisk metode basert på påvisning av borrelia-spesifikke T-lymfocytter.

Behov for bedre tester

Diagnostikk av Lyme borreliose er utfordrende fordi det ikke finnes en markør (test) for å påvise aktiv infeksjon, og for å kunne påvise respons etter gjennomført behandling. Dagens tester kan heller ikke skille mellom pågående infeksjon og gjennomgått eller ferdigbehandlet infeksjon. Dette kan resultere i verste fall resultere i feildiagnostikk.

– I dag er det en del pasienter med vedvarende symptomer etter borreliainfeksjon som ikke får den avklaringen de har behov fordi det ikke finnes gode nok tester. For å forbedre diagnostikken ønsker vi å utvikle en test basert på påvisning av borreliaspesifikke T-lymfocytter i blod, sier tveten.

Påvisning av pågående infeksjon

Hovedmål med studien er å finne fram til en test som kan avklare om pasienten fortsatt har en aktiv infeksjon, og om antibiotikabehandlingen har vært effektiv. Tveten inviterer nå pasienter fra Telemark som har en sikker borreliainfeksjon, eller som har slitt med plager i lengre tid etter tidligere behandling, til å delta i den store studien. Disse vil bli kontaktet per brev.

Prosjektet har følgende mål:

  • Evaluere borreliaspesifikke T-celler hos pasienter med påvist Lyme borreliose for å kunne finne fram til borrelia-antigener (epitoper) som skal benyttes i testen
  • Utvikle en diagnostisk test for pågående borreliainfeksjon basert på påvisning av borreliaspesifikke T-lymfocytter ved hjelp av MHC Dextramerer
  • Gjennomføre en klinisk evaluering av testen

Høyt prioritert prosjekt

Studien har fått 1,7 millioner kroner i støtte fra EU-stiftelsen Eurostar, og er et samarbeid mellom Norge, Danmark, Åland, Polen og Tyskland. Studien skal pågå i to og et halvt år.

 

uten navn