Kommentar til nederlandsk behandlingstudie

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juli 6, 2016

Langvarig antibiotikabehandling ga ikke økt helsegevinst hos pasienter med kroniske symptomer

Pasienter med borreliose rapporterer ofte om vedvarende symptoms som smerter, tretthet og kognitive forstyrrelser. Disse symptomene er også referert til som Post Lyme Disease Syndrom eller kronisk borreliose . Tidligere randomiserte, kliniske studier har ikke vist overbevisende at langvarig antibiotikabehandling har gunstige effekter hos pasienter med slike vedvarende symptomer.

I dette nederlandske studiet fra 2016 så man på hvorvidt  langvarig antibiotikabehandling ga økt helsegevinst sammenliknet med korttidsbehandling. Studiet var randomisert,dobbeltblindet,og placebokontrollert. Alle de 280 pasientene som deltok i studien fikk ceftriaxone intravenøst i 14 dager. Deretter ble delt inn i tre grupper ved at de enten fikk en 12 -ukers kur med doksycyklin, clarithromycin – hydroxychloroquine, eller placebo. Resultat: Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i helsegevinst mellom pasientene som fikk langvarig antibiotikabehandling og pasientene som fikk korttidsbehandling.