Forskning på kronisk borreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 28, 2017

Som en del av forskningsprosjektet BorrSci skal man blant annet forske på pasienter med fenomenet kronisk borreliose. Arbeidet er nå godt i gang og det har blitt sendt ut et invitasjonsbrev til 270 fastleger i hele Norge.

Gjennom fem arbeidspakker har forskningsprosjektet BorrSci som mål å øke kunnskap om langtidsplager etter borreliose, samt bedre diagnostikk og behandling av sykdommen. I arbeidspakke 1 skal man forske på pasienter som har langvarige plager etter en antatt borreliose- infeksjon. Studien er finansiert for inntil 200 pasienter

Formål med studien

  1. Epidemiologi: kartlegge forekomst av fenomenet kronisk borreliose (FKB) i Norge.
  2. Klinisk: kartlegge kliniske karakteristika hos personer med FKB.
  3. Laboratoriemessig:vurdere laboratoriefunn i forhold til tegn på tidligere eller pågående infeksjon med borrelia bakterier, eller andre flåttbårne mikrober, hos personer med FKB.

Hvordan kan man delta i studien?

Kronisk borreliose Etter en vurdering fra Regional etisk komite er det kun anledning til å kontakte pasienter via fastlege. Det er derfor ikke mulig å melde seg på studien direkte. Det har nå blitt gjort et tilfeldig utvalg blant alle landets fastleger. 10 fastleger i hvert fylke har blitt invitert, supplert med ytterligere 10 fastleger fra de fylkene som har rapportert flest Borrelia-tilfeller de siste årene. Alt i alt har 270 fastleger fra hele landet nå blitt invitert til å inkludere pasienter. Kun pasienter som står på fastlegelistene til disse fastlegene, og som oppfyller kriteriene for deltakelse kan inkluderes i studien.

Hvilke fastleger som har blitt valgt ut blir ikke offentligjort. Pasienter som lurer på om deres fastlege har blitt valgt ut må derfor kontakte fastlegen sin direkte.

Kriterier for deltakelse

  • Man må være over 18 år
  • Man må ha hatt symptomene i mer enn 6 måneder
  • Pasienten eller fastlegen mener plagene kan forklares av borrelia-infeksjon eller en annen flåttbåren infeksjon.

Antagelsen om sammenheng baseres på:

  1. Symptomstart nært relatert til en tidligere diagnostisert og behandlet borreliose med vedvarende plager 6 måneder etter behandling.
  2. Funn av antistoffer mot borrelia, eller andre biomarkører på borrelia – eller andre flåttbårne mikrober (ved norsk eller utenlandsk laboratorium)
  3. Debut av symptomer etter et sikkert flåttbitt.
  4. Symptomene er typiske for kronisk borreliose.

Takker for interesse

Det har vært stor interesse for denne studien og mange hundre personer har kontaktet Flåttsenteret med ønske om å delta. Prosjektlederne for arbeidspakke 1 takker for alle henvendelsene, og ber samtidig om forståelse for at prosjektet ikke har kapasitet til å ta imot alle som ønsker å bidra.