Ny brosjyre til pasienter og fastleger

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Norsk Lyme Borreliose-Forening og Flåttsenteret fikk i 2015 midler fra ExtraStiftelsen til prosjektet til samarbeidsprosjektet ”Flått-info”. Sammen har vi nå laget en informasjonsbrosjyre med viktig og grunnleggende informasjon om borreliose.

Klikk her for å skrive ut brosjyren
Ønsker du å lese eller skrive ut brosjyren? Bare klikk på bildet over!

Innholdet i brosjyren er basert på spørsmål som vi ofte får fra både helsepersonell og pasienter.

Bitt av flått – hva gjør jeg?

Hva er symptomene på borreliose?

Hvordan ser et utslett etter flåttbitt egentlig ut?

Hvordan tolker man prøvesvarene?

Hvorfor har vi laget en brosjyre?

Selv om kunnskapsnivået om flåttbårne sykdommer er økende, finnes det fremdeles store kunnskapshull, både hos helsepersonell og i befolkningen generelt.

Vi vet også at jo raskere en borrelia-infeksjon behandles, jo mindre er sjansene for komplikasjoner og langvarige plager.

Både Flåttsenteret og Norsk Lyme Borreliose-Forening ønsker at flere Borrelia-infeksjoner blir fanget opp på et tidligst mulig stadium, slik at pasienter får rask behandling.

Informasjonsbrosjyren ble i høst sendt ut til legekontor i hele landet, både for at fastlegene skal kjenne innholdet, og for at brosjyren skal legges ut i venterommet og være tilgjengelig for pasientene. Brosjyren kan også printes ut. Bare klikk på bildet over!