NordTick 2018

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert February 12, 2018

Den 10-12 april 2018 arrangeres Nordtick konferansen på øygruppa Åland utenfor Finland.

NordTick 2018

NordTick er den største nordiske konferansen på flått og flåttbårne sykdommer i Norden. Konferansen arrangeres annethvert år og er en nordisk konferanse for biologer, veterinærer, klinikere og andre som driver forskning på flått og flåttbårne sykdommer. Konferansen er også åpen for andre interesserte. Som ved tidligere konferanser vil de to dagene være en blanding av up-to-date forelesninger, vitenskapelige presentasjoner og nettverksbygging.

Konferansen avholdes på Alandica Congress Hall, Mariehamn, tirsdag 10 april – torsdag 12 april. Det akademiske programmet starter tirsdag klokken 13:00. Mandag 9 april skal det også arrangeres et folkemøte om flått og flåttbårne sykdommer. For påmelding og mer informasjon vennligst gå inn på konferansens egen nettside.

Key note speakers

• Professor Augustin Estrada-Peña, Universitetet i Zaragoza, Spania,
• Professor Gerold Stanek, Universitetet i Wien, Østerrike
• Professor Franc Strle, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
• Professor Christine Wennerås, Göteborgs universitet, Sverige.

Abstrakts

Alle som forsker på flått og flåttbårne sykdommer er hjertelig velkommen til å sende inn abstrakt. Det offisielle språket på konferansen er engelsk. Innleverte abstrakter vil bli vurdert av medlemmene i den vitenskapelige komiteen, og forfatterne vil bli varslet via e-post. Siste frist for innlevering er 10. mars 2018. Mer informasjon om abstrakts finner du her.