TBE-vaksine

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert August 7, 2018

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles, skyldes et virus. De fleste som smittes merker ingen tegn til sykdom. Enkelte derimot kan få et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernebetennelse). Det finnes ikke noen behandling mot TBE, men det finnes en vaksine som beskytter godt. Dersom du ønsker beskyttelse mot TBE før sommeren bør du begynne med vaksinasjon så fort som mulig.

Vaksine TBE

Størst risiko langs Sørlandskysten

Tilfeller av TBE hos mennesker i perioden 1994-2015.

Tilfeller av TBE hos mennesker i perioden 1994-2015. Det er funnet TBE-virus i flått i Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Men det er kun i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud at mennesker blitt smittet. Risikoen anses derfor som størst i disse områdene. Kilde: Folkehelseinstituttet.

I 2017 ble det rapportert inn 15 tilfeller av TBE i Norge (foreløpige tall). Personer som ferdes mye i skog og mark i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud og som ofte blir bitt av flått bør vurdere å vaksinere seg. Sykdommen er fremdeles sjelden i Norge, men i andre land er TBE mye mer vanlig. I Sverige ble det meldt inn 319 tilfeller av TBE i 2017. Vaksinen kan derfor også være aktuell som reisevaksine, bl.a. hvis du skal oppholde deg mye i skog og mark i Øst-Europa og i deler av Sverige. Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset. Det er altså ikke en vaksine mot selve flåtten eller sykdommen borreliose (som skyldes en bakterie).

Gir god beskyttelse

 

For immunfriske personer under 60 år skal vaksinen tas i tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på en-tre måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. Ideelt sett burde man ta først dosen i løpet av høsten eller vinteren slik at man er tilstrekkelig beskyttet før flåttsesongen begynner, men dersom det er behov for rask beskyttelse kan man også ta hurtigvaksinasjon, det vil si at dose 2 tas 14 dager etter den første dosen. Vaksinen blir gitt med sprøyte i overarmen. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjon av 4 doser. De tre første dosene gis med 1-2 måneders intervall. Dose 4 bør gis innen 1 år fra første dose og før påfølgende sesong. Oppfriskningsdoser (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år tas disse hvert 5 år, dersom man er over 60 år bør man ta en booster dose hvert 3 år. Når det gjelder pris på TBE vaksine så koster den omtrent 300 kr per dose. I tillegg kommer kostnaden med å få satt vaksinene hos fastlege eller ved vaksinasjonskontor. Mer informasjon om TicoVac finner du her.

Bivirkninger

TBE-vaksinen er en godt utprøvd vaksine som har vært på markedet siden 1976. I Østerrike er vaksinen en del av det vanlige vaksinasjonsprogrammet. TBE-vaksinen er kjent for å gi lite bivirkninger, men som ved alle andre vaksiner kan også denne vaksinen gi bivirkninger hos noen.

Mulige bivirkninger av TicoVac er:

  • Lokalreaksjoner med smerter, hevelse, rødhet på injeksjonsstedet.
  • Kortvarig feber, spesielt hos barn og spesielt etter 1. dose.
  • Sykdomsfølelse, tretthet, hodepine, smerter i kroppen.
  • Allergiske reaksjoner (sjelden).

Vaksinen skal ikke tas av personer med

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen.
  • Alder under 1 år på grunn av manglende kunnskap om sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.
  • Vaksinen skal i prinsippet ikke gis til gravide. Hvis en gravid reiser til et område med høy risiko for TBE kan man i enkelte tilfeller vurdere vaksinen.