TBE-vaksine

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert May 12, 2020

På grunn av COVID-19 utbruddet er mange nå mye ute i naturen. Ikke glem å beskytt deg mot flått. Sykdommen TBE (Tick-borne Encephalitis) (norsk: Skogflåttencefalitt) skyldes TBE-virus. Viruset finnes først og fremst hos smågnagere, og kan smitte til mennesker via flåttbitt. I sjeldne tilfeller kan viruset smitte via inntak av upasteurisert ku, sau eller geitemelk (kun registrert i Sør- og Mellom-Europa). Det finnes ingen behandling mot selve sykdommen, men det finnes en vaksine som beskytter godt.

Vaksine TBE

Mange som smittes får ingen symptomer i det hele tatt (asymptomatisk infeksjon). En del får influensalignende sykdom, mens noen får et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernehinne/hjernebetennelse/ryggmargsbetennelse). Det finnes ingen behandling mot TBE, men det finnes en vaksine som beskytter godt.TBE har vært meldepliktig i Norge siden 70-tallet. De siste to årene har det vært en økning i antall TBE-tilfeller. I 2018 ble det rapportert 26 tilfeller av TBE i Norge, hvorav 14 ble smittet i Porsgrunn og Larvik. Tallene for 2019 er ennå ikke kvalitetssikret, men det er trolig snakk om mellom 20-30 tilfeller. Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som er mye ute i naturen i risikoområdene Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, og som ofte blir bitt av flått bør vurdere å vaksinere seg. Sykdommen er fremdeles sjelden i Norge, men i andre land, for eksempel i Øst og Sentral-Europa er TBE mer utbredt. I Sverige har de også hatt en økning av TBE, med mellom 300-400 tilfeller de siste årene. Vaksinen kan derfor også være aktuell som reisevaksine, for eksempel hvis du skal oppholde deg mye i skog og mark i Øst-Europa, Sentral-Europa, eller i Sverige.

Tilfeller av TBE i perioden 1994-2017, med antatt smittested. Det er funnet TBE-virus i flått i det som tidligere het Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Men det er kun i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud at mennesker har blitt syke (NB. før fylkessammenslåing). Risikoen anses derfor som størst i disse områdene. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Om vaksinen

Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset. Det er altså ikke en vaksine mot selve flåtten eller sykdommen borreliose (som skyldes en bakterie). For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på en-tre måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. Vaksinen kan tas hele året, men ideelt sett burde man ta først dose i løpet av vinteren slik at man er tilstrekkelig beskyttet før «flåttsesongen» begynner. Hvis det er behov for rask beskyttelse kan man også ta hurtigvaksinasjon, det vil si at dose 2 tas 14 dager etter første dose. Vaksinen gis som en sprøyte i overarmen. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjonen av 4 doser. De tre første dosene gis med 1-2 måneders intervall. Dose 4 bør gis innen 1 år fra første dose. Oppfriskningsdoser (booster) er nødvendige for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år bør den første oppfriskningsdosen tas etter 3 år, og deretter hvert 5 år. Dersom man er over 60 år eller har en immunsvikttilstand, bør man ta booster doser hvert 3 år.

Hvor kan man ta vaksinen?

Du kan ta TBE-vaksinen hos fastlegen din. På grunn av situasjonen med COVID-19 er mange nå bekymret for å oppsøke fastlegen sin fysisk. Fastlegekontorene tar spesielle hensyn til dette, og mange fastlegekontor har nå egne bygg hvor pasienter med mistenkt koronasmitte tas imot, slik at «vanlige» pasienter blir skjermet. Telefon/videokonsultasjon kan også brukes for resept på vaksine. Hvis ikke fastlegen har TBE-vaksiner på kontoret, henter en vaksine på apotek selv, for deretter å få den satt hos fastlegen. Det er også mulig å få tatt TBE-vaksinen ved reiseklinikker og noen apotek i Norge. TBE-vaksinen koster omtrent 300 kr per dose. I tillegg kommer kostnaden med å få satt vaksinen.

Bivirkninger

Vaksine for TBE har vært tilgjengelig siden 1976. I Østerrike er vaksinen en del av det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Generelt gir vaksinen få lokalreaksjoner ved stikkstedet, og lite bivirkninger. Som ved alle andre vaksiner erfares bivirkninger hos noen. Vanligste mulige bivirkninger av TicoVac er:

  • Lokalreaksjoner med smerter, hevelse, rødhet på injeksjonsstedet
  • Kortvarig feber, spesielt hos barn og spesielt etter 1. dose
  • Sykdomsfølelse, tretthet, hodepine, smerter i kroppen
  • Allergiske reaksjoner
  • Mer informasjon om bivirkninger finner du her

Vaksinen skal ikke gis til personer med

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • Alder under 1 år på grunn av manglende kunnskap om sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
  • Vaksinen anbefales i utgangspunktet ikke til gravide, men unntak kan gjøres ved høy risiko