TBE-vaksine

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert February 21, 2020

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles, skyldes et virus. Mange som smittes får ingen symptomer i det hele tatt (asymptomatisk infeksjon). En del får kun influensalignende sykdom, mens noen får et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernehinne/hjernebetennelse/ryggmargsbetennelse). Det finnes ingen behandling mot TBE, men det finnes en vaksine som beskytter godt.

Vaksine TBE

TBE har vært meldepliktig i Norge siden 70-tallet. De siste to årene har det vært en økning i antall TBE-tilfeller. I 2018 ble det rapportert inn 26 tilfeller av TBE i Norge, hvorav 14 av disse ble smittet i Porsgrunn og Larvik kommune. Tallene for 2019 er ennå ikke kvalitetssikret, men det er trolig snakk om mellom 20-30 tilfeller. Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som er mye ute i naturen i de største risikoområdene (Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) og som ofte blir bitt av flått bør vurdere å vaksinere seg. Sykdommen er fremdeles sjelden i Norge, men i andre land er TBE mer vanlig. I Sverige ble det meldt inn 385 tilfeller av TBE i 2018. Vaksinen kan derfor også være aktuell som reisevaksine, bl.a. hvis du skal oppholde deg mye i skog og mark i Øst-Europa, Sentral-Europa og i deler av Sverige. Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset. Det er altså ikke en vaksine mot selve flåtten eller sykdommen borreliose (som skyldes en bakterie).

Tilfeller av TBE i perioden 1994-2017, med antatt smittested. Det er funnet TBE-virus i flått i Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Men det er kun i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud at mennesker har blitt syke. Risikoen anses derfor som størst i disse områdene. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Om vaksinen

For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på en-tre måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. Ideelt sett burde man ta først dosen i løpet av vinteren slik at man er tilstrekkelig beskyttet før flåttsesongen begynner, men dersom det er behov for rask beskyttelse kan man også ta hurtigvaksinasjon, det vil si at dose 2 tas 14 dager etter den første dosen. Vaksinen blir gitt med sprøyte i overarmen. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjon av 4 doser. De tre første dosene gis med 1-2 måneders intervall. Dose 4 bør gis innen 1 år fra første dose og før påfølgende sesong. Oppfriskningsdoser (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år bør den første oppfriskningsdosen tas etter 3 år, og deretter hvert 5 år. Dersom man er over 60 år eller har en immunsvikttilstand bør man ta booster doser hvert 3 år. Du kan ta TBE-vaksinen hos fastlegen din. Man kan også ta TBE-vaksinen ved reiseklinikker og ved utvalgte apotek rundt omkring i Norge. Når det gjelder pris på TBE vaksine så koster den omtrent 300 kr per dose. I tillegg kommer kostnaden med å få satt vaksinen hos fastlege eller ved vaksinasjonskontor.

Bivirkninger

Vaksine for TBE har vært tilgjengelig siden 1976. I Østerrike er vaksinen en del av det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Som ved alle andre vaksiner kan også denne vaksinen gi bivirkninger hos noen. Noen mulige bivirkninger av TicoVac er:

  • Lokalreaksjoner med smerter, hevelse, rødhet på injeksjonsstedet
  • Kortvarig feber, spesielt hos barn og spesielt etter 1. dose
  • Sykdomsfølelse, tretthet, hodepine, smerter i kroppen
  • Allergiske reaksjoner
  • Mer informasjon om bivirkninger finner du her

Vaksinen skal ikke gis til personer med

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • Alder under 1 år på grunn av manglende kunnskap om sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
  • Vaksinen skal i prinsippet ikke gis til gravide