Flåttbårne sykdommer i legemiddelhåndboka

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert August 13, 2018

Nytt kapittel om flåttbårne sykdommer i Norsk legemiddelhåndbok er nå publisert. I det nye versjonen kan man blant annet finne oppdatert informasjon om forekomst, symptomer, diagnostikk og behandling av borreliose og andre flåttbårne sykdommer.

Norsk legemiddelhåndbok er en viktig og mye brukt oppslagsbok for helsepersonell. Boken gir råd om valg av behandling av ulike sykdommer og lidelser og er spesielt beregnet på leger som ikke er spesialister på den aktuelle sykdommen. Bokens nettversjon revideres kontinuerlig og den utgis også trykket med 2–4 års mellomrom. Flåttsenteret har bidratt med å revidere den nye utgaven.

I det nye kapitlet om flåttbårne sykdommer kan man blant annet finne oppdatert informasjon om forekomst, symptomer, diagnostikk og behandling av borreliose. Det er også et eget kapittel med informasjon om andre flåttbårne bakterier og virus som finnes i Skogflåtten i Norge; TBE, Anaplasma, Neoerlichia, Babesia, Borrelia miyamotoi, Rickettsia og Tularemi (Harespest).