Nordisk konsensus kongress

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 24, 2018

I 2015 ble det på initiativ fra Helsedirektoratet i Norge, satt ned en gruppe spesialister fra Norge, Sverige, Danmark og Finland som vurderte diagnostikk og behandlingsretningslinjer for flåttbårne sykdommer. Selv om retningslinjene er svært like i de nordiske landene, så gruppen et behov for å finne løsninger for hvordan man best kan ivareta pasienter som har langvarige symptomer og plager knyttet til mulig flåttbåren sykdom. Etter møtet ble det satt ned fire arbeidsgrupper bestående av eksperter på flåttbårne sykdommer i Norden. Arbeidet skal lede frem til en nordisk konsensus for hvordan pasienter som har plager som de selv, eller legen deres tenker er relatert til flåttbårne sykdommer, best kan diagnostiseres, behandles og følges opp av helsevesenet.

Ønsker du å delta?

Kongressen skal holdes på Hotel Continental i Oslo sentrum. Klinikere/helsepersonell, fagfolk, pasienter og andre som har lyst er velkommen til å delta. Blant foredragsholderne har vi blant annet hentet inn Klemen Strle fra USA, som er ekspert på borrelia og immunologi. Klikk her for å se foreløpig program.

Påmeldingsavgiften er på NOK 1600 for helsepersonell/fagfolk. Dette inkluderer dagpakke 2 dager inkl. lunsj og kaffepauser. Andre som deltar i privat regi vil få en redusert deltakeravgift på NOK 200 per dag, eller NOK 400 for begge dagene. Dette inkluderer også lunsj og kaffepauser. Klikk her for påmelding.