NorTick 2019

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert January 11, 2019

Velkommen til NorTick 2019! Flåttkonferansen NorTick arrangeres annethvert år og er et samlingspunkt for flåttforskernettverket i Norge. Konferansen holdes denne gang på tradisjonsrike Fleischer´s Hotel på Voss torsdag 14. mars og fredag 15. mars.

TickVA flått

NorTick 2019 arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (NKFS) og Haukeland Universitetssjukehus. Som ved tidligere møter, vil de to dagene bli en blanding av nettverksbygging, up-to-date foredrag og viten­skapelige presentasjoner. Men det sosiale må også ivaretas, og det blir tid til god mat og gode samtaler i pauser, i lunsjen og under festmiddagen torsdag kveld. Flått og flåttbåren sykdom er et hett tema i vår samfunnsdebatt. Vårt mål er å være arena for nettverksbygging og å dele og diskutere aktuell forskning på området. Som tidligere er forskere fra alle vitenskapelige disipliner og interesseområder velkomne, og vi oppfordrer alle deltagere til å ha et kort innlegg om hva som er aktuelt for dem akkurat nå.

Også denne gang har vi invitert to kjente gjesteforelesere:

Karin Jäderlund er veterinær ved NBMU Hun vil snakke om flåttbårne sykdommer hos husdyr, med fokus på borreliose og anaplasmose hos hund.

Ole Didrik Lærum er professor emeritus i medisin (eksperimentell patologi og onkologi) ved Universitetet i Bergen, og var rektor ved Universitetet i Bergen 1990–95. Lærum har publisert en rekke vitenskapelige arbeider, og mottatt flere vitenskapelige priser. Han har også en bred publikasjonsliste knyttet til medisinsk-historiske emner, og i særdeleshet til helseforholdene på Voss.

For påmelding klikk her!

Påmeldingsavgiften er kr. 2000.- før 15.2. 2019 og kr. 2300.- etter denne datoen. Dette inkluderer dagpakke 2 dager inkl. lunsj og kaffepauser, dekning av kostnader for foredragsholdere samt dekning av administrasjonskostnader. Du også bestille overnatting og festmiddag med lokal meny torsdag 14. mars.

Vel møtt på Voss!