Den 20 november skal Malin Lager forsvare sin avhandling “Molecular and serological tools for clinical diagnostics of Lyme borreliosis – can the laboratory analysis be improved?” for graden PhD. Malin jobber til daglig som biomedisinsk analytiker ved mikrobiologilaboratoriet ved Länssjukhuset Ryhov i Jönköping (Sverige) og har i flere år forsket på diagnostikk av flåttbårne sykdommer. Disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom, den 20 november 2020, kl. 13:00. Ønsker du å delta? Send en e-post til anna.jonsson.henningsson@liu.se

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 29, 2020

Den 20 november skal Malin Lager forsvare sin avhandling “Molecular and serological tools for clinical diagnostics of Lyme borreliosis – can the laboratory analysis be improved?” for graden PhD. Malin jobber til daglig som biomedisinsk analytiker ved mikrobiologilaboratoriet ved Länssjukhuset Ryhov i Jönköping (Sverige) og har i flere år forsket på diagnostikk av flåttbårne sykdommer. Disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom, den 20 november 2020, kl. 13:00. Ønsker du å delta? Send en e-post til anna.jonsson.henningsson@liu.se