Stortingsrepresentant for Agder Tellef Inge Mørland sendte for noen uker siden et skriftlig spørsmål til helse – og omsorgsminister Bent Høie. Bakgrunnen var en ny rapport som ble publisert av Helsedirektoratet. I rapporten «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler man at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Les Helseministerens svar her. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 22, 2020

Stortingsrepresentant for Agder Tellef Inge Mørland sendte for noen uker siden et skriftlig spørsmål til helse – og omsorgsminister Bent Høie. Bakgrunnen var en ny rapport som ble publisert av Helsedirektoratet. I rapporten «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler man at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Les Helseministerens svar her.