Hold av datoen! NordTick konferansen går av stabelen 5-7 mai 2021. På grunn av den usikre situasjonen med tanke på koronapandemien vil det være mulig å delta på konferansen digitalt. Ønsker du å presentere på konferansen? Frist for innsending av abstracts 21 mars 2021. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 7, 2021

Hold av datoen! NordTick konferansen går av stabelen 5-7 mai 2021. På grunn av den usikre situasjonen med tanke på koronapandemien vil det være mulig å delta på konferansen digitalt. Ønsker du å presentere på konferansen? Frist for innsending av abstracts 21 mars 2021.