Borreliose: Symptomer, testing og behandling

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 8, 2021

Flåttbitt kan spre borrelia-bakterier, og noen utvikler et hudutslett. Infeksjonen kan også en sjelden gang bli mer alvorlig og angripe nerver, ledd eller hjertet.

UTSLETT: Det første symptomet på en Borreliainfeksjon er vanligvis Erytema Migrans – et rødlig utslett (erytem) som brer seg (migrerer) utover bittstedet. Foto: Flåttsenteret

Borreliose, også kalt Lyme borreliose, er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge. Sykdommen skyldes en gruppe bakterier som heter Borrelia-bakterier, som kan smitte både dyr og mennesker. Man vet om 5 ulike typer som kan gi sykdom hos mennesker.

I Norge regnes flåttsesongen fra april til november så lenge temperaturen er over 4–5 C°. Flåtten er mest aktiv på sommeren når det er høy temperatur og høy luftfuktighet, men det er faktisk fullt mulig å bli bitt av flått på vinteren også.

Smitte

– Når flåtten suger seg fast kan det komme spytt over i huden. Noen flått har Borrelia-bakterie som gjør at det blir en infeksjon, forteller Harald Reiso, allmennlege og rådgiver ved Flåttsenteret, til Lommelegen.

Kun 2 av 100 flåttbitt gir sykdom. De fleste som blir syke (ca. 90 %) får bare en mild borreliainfeksjon i huden, men 10 % får det som kalles for utbredt (disseminert) borreliose, som er en alvorlig tilstand. Borreliose smitter ikke fra person til person, eller fra hund og hester til mennesker.

De fleste som blir flåttbitt blir ikke syke

Reiso forteller at et flåttbitt i seg selv kan gi en vevsirritasjon, på lik linje med et insektstikk, men at dette forsvinner i løpet av noen dager. Tidligere ble borreliose beskrevet som en sykdom med 3 faser, som man gjennomgikk i visse tidsintervall, men Flåttsenteret understreker at man ikke behøver å ha det ene før man får det andre, derfor er inndelingen nå kategorier og ikke faser.

 • Tidlig lokal sykdom: Et rødt og noen ganger ringformet utslett som oppstår etter flåttbitt. Dette kalles erytema migrans.  Kan oppstå 3-30 dager etter flåttbitt. Behandles effektivt med penicillin.
 • Utbredt (disseminert) sykdom: som betyr at Borrelia- bakterien har spredd seg til andre organer i kroppen, som nervesystemet eller ledd. Symptomer oppstår typisk 1–2 måneder etter bitt. Behandles effektivt med antibiotika tablettkur.
 • Sen utbredt sykdom: Vedvarende plager som har vart i mer enn 6 måneder. Varige hudforandringer, leddbetennelser og nevroborreliose. Symptomer kan for eksempel være balanseproblemer, svakhet i beina, urin/avføringslekkasje eller endret bevissthet. I tillegg til dette kan man også få andre symptomer som hodepine, sykdomsfølelse, tretthet etc.

Lokalt utslett

– Et Borreliautslett er en lokal hudinfeksjon som brer seg sakte utover. Dette vil normalt skje i løpet av 3–30 dager, sier Reiso. Kun 2 av 100 flåttbitt gir sykdom.

Lokal infeksjon med borreliabakterier etter flåttbitt, Erytema migrans, er ikke meldepliktig. Derfor vet vi ikke nøyaktig hvor mange som får det, men det er beregnet at omtrent 7000 får EM hvert år i Norge.

Omtrent 90 prosent av dem som blir syke får bare en mild borreliainfeksjon i huden – dette hudutslettet kalles erytema migrans. Selv om det er en mild infeksjon som kun er i huden, er det likevel viktig å oppsøke lege hvis du får dette utslettet, da trenger du antibiotika.

Hvor mange får utbredt (disseminert) sykdom?

Ifølge MSIS ble det i 2019 ble det meldt inn 488 tilfeller av borreliose. I 2020 ble det meldt inn 501 tilfeller med utbredt sykdom. Kortvarige, lokale infeksjoner er ikke meldepliktig. Med utbredt sykdom menes det alvorlige tilfeller hvor bakterien har spredd seg videre til andre organer og vev i kroppen.

Hvor blir flest smittet?

Det ble rapportert inn flest tilfeller fra Vestland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken.

FYLKE ANTALL TILFELLER 2020
Vestland 124
Agder 70
Vestfold og Telemark 61
Viken 67
Rogaland 52
Møre og Romsdal 40
Oslo 28
Trøndelag 31
Innlandet 9
Nordland 3
Troms og Finnmark 2
Ukjent fylke 1

Kilde: MSIS. Tall for 2020 hentet 22.12.2020

Borrelia lymfocytom

Borrelia lymfocytom er en rød eller blålilla hevelse i huden, som oftest på øreflipp eller på brystvorte eller kjønnsorganet. Den lille hevelsen kan være vond, og størrelsen varierer mellom 0.5-3 cm. Dette er langt mer uvanlig enn det vanlige, lokale utslettet. Kun 2 % av alle som får borreliose, får denne varianten. De fleste er barn.

LYMFOCYTOM: Hos barn er øret den hyppigste lokaliseringen Foto: Flåttsenteret

Nevroborreliose

Om lag 10 % av dem som blir syke etter flåttbitt, får det som kalles for utbredt (disseminert) borreliose. Nevroborreliose er den vanligste formen ved utbredt borreliose.

– Det vanligste er at man får en infeksjon i en nerverot, og da er det vanlig at ansiktsnerven blir utsatt. Det typiske er halvsidelammelse i ansiktet, særlig hos barn. Bakterien kan sette seg i forskjellige nerverøtter og gi irritasjon og brennende smerte i huden tilsvarende helvetesild, forklarer Reiso.

Les mer om nevroborreliose her.

Borrelia artritt

I noen tilfeller spres borrelia-bakterien til ledd, dette kalles Borrelia artritt. Dette vil gi betennelse og hevelse i leddet. Det oppstår noen måneder etter flåttbittet. Kneleddet er oftest rammet, men også ankelleddet, hofteleddet, albuleddet eller skulderleddet kan rammes. Som regel bare et ledd, og ikke flere samtidig. Smertene vil komme og gå i perioder og kan vare opp til flere uker.

FLÅTTBITT: I noen tilfeller spres borrelia-bakterien til ledd. Foto: Flåttsenteret
FLÅTTBITT: I noen tilfeller spres borrelia-bakterien til ledd. Foto: Flåttsenteret

ACA-utslett

Acrodermatitis Chronica Atrophicans (ACA) er en permanent forandring i huden som gir en rødlilla eller blålig misfarging. Dette er vanligst hos eldre kvinner. Dette symptomet er det vanligste tegnet på utbredt borreliainfeksjon – også kalt kronisk borreliose. Hudendringen skjer som regel på fremsiden av bein og armer. Mange pasienter med ACA rapporterer også om samtidige muskel- og leddsmerter og nerveplager (polynevropati).

ACRODERMATITIS CHRONICA ATROPHICANS: debuterer ifølge Helsedirektoratet med et svakt utslett, som langsomt utvikles til blålilla misfarging og hevelse, hyppigst på ekstensorsidene av ekstremitetene som håndrygg, fotrygg, skinnlegg og albue.

Andre og mer sjeldne symptomer

Andre mer sjeldne symptomer på borreliainfeksjon er:

 • Betennelse i de sentrale deler av nervesystemet (hjernebetennelse eller ryggmargsbetennelse)
 • Hjerterytmeforstyrrelse (Borrelia karditt)
 • Betennelse inne i øyet (panoftalmitt)
 • Regnbuehinnebetennelse (uveitt)
 • Multiple Erytema Migrans. Det vil si at man får flere utslett på kroppen, selv om man bare har hatt ett flåttbitt. Dette fenomenet er mer vanlig i USA enn i Europa.
Multiple Erytema Migrans. Foto: Flåttsenteret

Diagnose ved utbredt sykdom

 • Nevroborreliose: For å stille diagnosen sikker nevroborreliose er det nødvendig både med blodprøve (antistofftest) og spinalpunksjon.
 • Borrelia artritt: Ved mistanke om denne type borreliose er det vanlig å bli henvist til revmatolog. Det tas blodprøve (antistofftest) og en prøve fra leddvæsken (PCR).
 • ACA- utslett: Blodprøve for antistoff pleier å gi høye verdier. Fastlegen eller en hudlege kan også ta en vevsprøve (PCR).

Mange har antistoffer etter gjennomgått symptomfri borreliose

I deler av landet hvor det er mye borreliasmitte, er det mange som blir smittet av borrelia i løpet av livet. Omtrent halvparten av dem som får borrelia vil ikke få noen symptomer og immunsystemet ordner opp. Etter dette lager kroppen antistoffer, og dette kan måles i blodet med en test. I områder med mest flått i Norge, har over 20 % av befolkningen antistoffer i blodet for borreliose.

Immunsystemet ordner opp (eventuelt behandles infeksjonen), men antistoffer blir dannet og holder seg høye i mange år. Derfor er over 20 % av befolkningen i høyendemisk områder positive for borrelia.

Behandling av borreliose

– Selv om du har blitt bitt av flått med borrelia er det liten sjanse for sykdom. Det har ikke noe for seg å gi antibiotika ved flåttbitt hvis man ikke har symptomer, sier Reiso. Påvist borreliose behandles med antibiotika.

 • Lokal sykdom/erytema migrans: Fenoksymetylpenicillin, amoksicillin og doksycyklin anses som likeverdig behandling. Penicillin er førstevalg. Behandlingsvarighet er 14 dager.
 • Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) og Borrelia artritt: Tre ukers doksysyklinbehandling (amoksicillin for barn under 8 år).
 • Nevroborreliose eller hjerteborreliose: Doksysyklin (vanligvis i tablettform, men noen ganger intravenøs).

Prognose

De fleste som har vært syke av borrelia blir friske.

– Alle blir bra etter behandling ved lokal infeksjon. Noen kan ha plager i ettertid ved utbredt infeksjon, men man blir gjerne bedre etter hvert, sier Harald Reiso.

Omtrent 1 av 10 personer som får borrelia artritt, har fortsatt hovne og smertefulle ledd i måneder eller år etter behandling. Men dette gir seg som regel etter noe tid. Enkelte kan få smerter og tretthet som kan vare i måneder, selv om de har blitt behandlet.

Denne saken ble skrevet og publisert av lommelegen.no 22.desember 2020. Flåttsenteret har gjort noen små endringer i tekst.