Disputerte på flåttbårne sykdommer

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 28, 2021

Gratulerer Erik Thomas Thortveit for flott gjennomført disputas

Erik Thomas Thortveit jobber til daglig som nevrolog ved Sørlandet sykehus og har i flere år forsket på flåttbårne sykdommer.

Nevrolog Erik Thomas Thortveit ved Sørlandet sykehus disputerte fredag 22. januar med doktoravhandlingen: «Flåttbårne infeksjoner og selvrapporterte helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Sør-Norge» for 50 lydhøre personer på Zoom.

En disputas er alltid en stor begivenhet, men det er ekstra gøy når kandidaten har brukt befolkningen i Søgne (tidligere kommune i Agder), som datagrunnlag i forskningen sin. Det har i mange år vært omdiskutert hvorvidt flåttbårne infeksjoner forårsaker kroniske subjektive helseplager. Dersom dette er tilfelle vil man kunne forvente å finne en høyere forekomst av subjektive helseplager i en befolkning med høy risiko for flåttbitt og flåttbårne sykdommer.

Søgne ble valgt som studiested ettersom det er et område med mye flått og flåttbårne infeksjoner. Det ble tatt blodprøver av 3500 personer,  og av disse var det ca.3000 som også svarte på en omfattende spørreundersøkelse om egen helse.

Her er noen av funnene fra studien:

  • 85% av deltakerne rapporterte at de hadde blitt bitt av flått minst en gang i livet. 33% oppga at de hadde blitt bitt av flått det siste året.
  • En stor andel av Søgnes befolkning hadde antistoffer mot flåttbårne mikrober (bakterier, virus eller parasitter som smitter via flåttbitt). Å ha slike antistoffer i kroppen er en markør på at man har vært eksponert for den infeksjonen én eller annen gang tidligere. (Mange merker ingenting, ved at de enten får ingen eller kun milde symptomer).
  • I snitt hadde 22% av befolkningen antistoffer mot Borrelia-bakterien og forekomsten var enda høyere hos de eldre. Når det gjelder andre flåttbårne mikrober så testet hele 11% av befolkningen positivt på antistoffer mot Anaplasma. Dette er en bakterie som kan gi alvorlig sykdom hos sau og lam, men hos mennesker gir bakterien som regel ingen eller milde symptomer. 1,4% testet positivt på antistoffer mot TBE-viruset. Dette var personer som ikke hadde tatt vaksinen mot TBE (vaksinerte vil få antistoffer TBE). 2% hadde antistoffer mot Rickettsia helvetica bakterien og 2.1% hadde antistoffer mot Babesia parasitten som også smitter via flåttbitt.
  • Innbyggerne i Søgne er svært utsatt for flåttbitt og flåttbårne sykdommer, men har mindre utmattelse, og færre eller like mange selvrapporterte helseplager som gjennomsnittsbefolkningen (basert på normative data fra Norge og Sverige).
  • Funn fra denne studien gir ikke grunnlag for å hevde at det er høyere forekomst av subjektive helseplager og utmattelse i en befolkning med høy forekomst av flått og flåttbårne sykdommer.
Etter en «flått» og vel gjennomført disputas ble Erik feiret med gavedryss, blomster og kake.