Barn og flått

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert March 27, 2018

Mistenker du at barnet ditt har blitt bitt av flått? Da kan det være greit å vite hvilke symptomer barn ofte har, hvordan man fjerner flåtten og hvordan man kan forebygge flåttbitt i fremtiden.

 

Flåttbitt hos barn

Leking i gress og buskas gjør barn utsatt for flåttbitt. Dersom barnet ditt har oppholdt seg i et område med flått bør man sjekke barna for flått hver kveld, gjerne i forbindelse med tannpuss. Det er viktig å sjekke hele kroppen (hud, hår og eventuelt klær). Særlig områder som ikke er så synlige som armhulene, lysken, knehasen, bak ørene, i hodebunnen og i hårfestet. Husk at skogflåtten er veldig liten og kan være vanskelig å se. Flåtten kan bite seg fast hvor som helst på kroppen, men hos barn ser man ofte at flått biter seg fast på øvre del av kroppen, spesielt i hode og nakke regionen. Dette er rett og slett fordi barn er lavere enn voksne. Hos voksne er det typisk å få flått på leggene, i lysken eller bak kneet. Det er ikke grunn til å bli redd selv om barnet har blitt bitt av flått. Flere store studier har vist at risikoen for å bli syk etter et flåttbitt er lav, omtrent 2%. Dette gjelder også for barn. Men fjern flåtten så raskt som mulig. Borrelia-bakterien oppholder seg i flåttens tarmsystem. Dersom man blir bitt av en flått som inneholder borrelia vil det ta omtrent 24 timer før bakterien beveger seg fra flåttens mage og over på barnet. Dersom flåtten fjernes innen ett døgn er det liten risiko for å bli smittet. Et unntak er TBE-viruset som kan gi sykdommen skogflåttencefalitt. Viruset finnes i spyttkjertlene til flåtten og kan derfor overføres umiddelbart etter et flåttbitt. Vær observant og følg med på barnet ditt etter et kjent flåttbitt. Et flåttbitt kan noen ganger føre til sykdom.

Slik fjerner du flåtten

 • Bruk gjerne en pinsett/flåttfjerner når du fjerner flåtten. Man kan også bruke neglene. Det viktigste er å få den fort bort!
 • Ta tak i flåtten helt inne ved huden og dra den rett ut.
 • Det gjør ikke noe dersom litt av “hodet” til sitter igjen i huden. Dette gir ikke økt risiko for borreliose.

Disse symptomene bør du være obs på

Erytema migrans er et rødlig utslett som vokser utover bittstedet. Utslettet kan oppstå 3-30 dager etter et flåttbitt. Erytema migrans er det vanligste symptomet på borreliose. Omtrent 90% av de som får borreliose får et utslett og kun dette. Noen får også milde allmennsymptomer (hodepine, muskel- og leddsmerter, lett feber) i tillegg til utslettet. Erytema migrans regnes som en lokal infeksjon ettersom bakterien sitter i huden. Dersom barnet ditt får et rødlig utslett som vokser, og man vet at barnet har oppholdt seg i et område med flått, bør man tenke på borreliose som mulig årsak. Erytema migrans skal alltid behandles med Penicillin (20 mg/kg x 4) i 14 dager. Dersom barnet ditt har penicillin allergi gis Azitromycin mikstur i 5 dager: 20 mg/kg x 1 (første dag) + 10 mg/kg x 1 (dag 2-5). Diagnostikk av Erytema migrans er basert på klinikk/huddfunn. Det er ikke nødvendig å ta blodprøver.

 

Borrelia lymfocytom: er et annet men mer sjeldent symptom på borreliose. Tilstanden er mest vanlig hos barn. Borrelia lymfocytom er en liten rød/blålig hevelse som oftest ses på øreflip (eller som et rødlig drag på toppen av ørebrusken). Kan også ses på brystvorte eller på kjønnsorganer/skrotum.  Borrelia lymfocytom regnes som en lokal borrelia infeksjon. Behandling: Barn under 8 år/25 kg (Amoksicillin 15 mg/kg x 3 i 2 uker), barn over 8 år/25 kg: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 i 2 uker. Diagnostikken av Borrelia lymfocytom er hovedsakelig basert på sykehistorie og klinikk/hudfunn. Dersom det er stor usikkerhet kan det tas en vevsprøve, som testes for borrelia – DNA.

 

Nevroborreliose hos barn: Hos ca.10% av de som blir smittet kan bakterien vandre til andre organer og vev. I Norden er det mest vanlig med spredning til nervesystemet (nevroborreliose). Omtrent 20% av pasienter med nevroborreliose er barn. Typiske symptomer på nevroborreliose er halvsidig ansiktslammelse, utstrålende smerter med eller uten lammelser i rygg/armer/bein, følelsesendringer i huden, influensalignende symptomer som hodepine og lysskyhet, muskel- og leddsmerter, sykdomsfølelse og feber. Det kliniske forløpet er noen ganger annerledes hos barn sammenlignet hos voksne. Utstrålende smerter er mindre vanlig hos barn, mens symptomer på hjernehinnebetennelse (hodepine, moderat nakkestivhet, slapphet, feber etc) er mer vanlig hos barn. Hjernehinnebetennelse ved borreliose gir relativt milde symptomer lik hjernehinnebetennelser forårsaket av virus. Omtrent 75% av barn med nevroborreliose får slike symptomer. Halvsidig ansiktslammelse er også mye mer vanlig hos barn. I en norsk studie fra 2009 fant man at 70% av barn med nevroborreliose fikk dette. Små barn kan også få mer uspesifikke symptomer som manglende appetitt, tretthet eller humørendringer. Mange som får diagnosen nevroborreliose husker verken flåttbitt eller utslett . Ved mistanke om nevroborreliose er det nødvendig med både blodprøve og spinalpunksjon . Spinalpunksjon gjennomføres som oftest på sykehus uten at innleggelse er nødvendig. Prognose hos barn er ofte bedre enn hos voksne. I en svensk studie på nevroborreliose hos barn fant man at selv om de fleste følte seg helt friske ved 6 måneders oppfølging, hadde 11% av barna restplager etter ansiktslammelse.

Forebygging

 • Sjekk barnet for flått hver kveld! Hos barn er det vanlig å finne flått i hode og nakke regionen.
 • Husk at skogflåtten er veldig liten og kan være vanskelig å se.
 • Hvis barnet skal på tur i skog og mark, kan det være lurt å gå med lange bukser (pass på å dekke til ved anklene).
 • Flått/myggmiddel med dietyltoluamid (DEET) eller icaridin kan redusere antall  flått som fester seg.
 • Ta på barnet lyse klær.  Det gjør det mye enklere å se flåtten.
 • Flått kan krype rundt på klær og hud i noen timer før de biter seg fast. Det er lurt å skifte barnets klær etter ferdsel i flåttrike områder. Flått kan faktisk overleve en runde på 40°C i vaskemaskinen, så for å være sikker på at eventuelle flått forsvinner bør tøyet vaskes på 60°C, eller henges ute til tørk i solen.
 • I hagen kan du kontrollere flåttbestanden ved å holde gress og annen vegetasjon kort. Flått tåler ikke tørke.
 • Dersom barnet er mye ute i naturen i de største risikoområdene (Agder-fylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold) og ofte blir bitt av flått, bør man vurdere TBE-vaksinen. Vaksinen er tilgjengelig for barn over 1 år.

 Jobber du med barn og unge?

Da kan du bruke læringsressursene våre om flått i klasserommet eller i speidergruppa.  E-læringskurs, quiz, kahoot og “flått-dansen” ligger tilgjengelig på kampanjesiden vår flått.info . Alle ressursene har blitt kvalitetssikret av fagpersoner.