Behandling

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert September 21, 2017

Borreliose er en bakterieinfeksjon som behandles med antibiotika. Penicillintabletter er førstevalg ved utslettet Erytema Migrans (EM), fordi det er effektivt mot borreliabakterier, har lite bivirkninger, og er økologisk skånsomt i forhold til utvikling av antibiotikaresistens.

Standard behandlingsanbefaling for borreliose i Norge er en tablettkur på 14 dager. I andre nordiske land anbefaler man en tablettkur på 10 dager 1, 2.

Ved hurtig og tilstrekkelig behandling blir man kvitt infeksjonen. Selv uten behandling vil de fleste tilfeller gå tilbake av seg selv uten mèn. Behandling minsker risikoen for at bakterien skal spre seg til andre deler av kroppen. Ved utbredt (disseminert) borreliose, som for eksempel nevroborreliose, lyme artritt og lyme karditt skal man behandles med et litt mer bredspektret antibiotikum, og kuren strekkes noen ganger til 3-4 uker.

Ved mistanke om Nevroborreliose, borreliaartritt og andre utbredte former for borreliose trengs spesialistvurdering før behandling.

Behandling Voksne Barn
Ved Erytema migrans Penicillintabletter: 1 g x 4 (14 dager) Penicillintabletter: 20 mg/kg x 4 (14 dager)
Ved Penicillinallergi Doksycyklin: 100 mg x 2 (14 dager) Azitromycin mikstur (5 dager): 20 mg/kg x 1 (første dag) + 10 mg/kg x 1 (dag 2-5)
Ved Borrelia artritt eller Acrodermatitits chronicum atroficans (ACA) Doksycyklin: 100 mg x 2 (3 uker) Barn < 8 år/25 kg: Amoksicillin 15 mg/kg x 3 (3 uker). Barn > 8år/25 kg: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 i (3 uker). (Revmatologer gir noen ganger 4 uker)
Ved Multiple Erytema migrans eller Lymfocytom Doksycyklin: 100 mg x 2 i (14 dager) Barn < 8 år/25 kg: Amoksicillin 15 mg/kg x 3 (14 dager). Barn > 8år/25 kg: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 (14 dager)
Ved mistanke om Nevroborreliose Krever spesialistvurdering og behandling. Intravenøs behandling anbefales sjeldent ved nevroborreliose siden tablettbehandling er like god Krever spesialistvurdering og behandling
Ved Hjerteborreliose (Lyme karditt) og andre sjeldne former for borreliose Krever spesialistvurdering og behandling Krever spesialistvurdering og behandling
Ved graviditet og amming (Erytema migrans) Penicillintabletter 1 g x 4 (14 dager)
Ved graviditet og amming (Borrelia artritt eller Acrodermatitits Chronicum Atroficans) Amoksicillin 500 mg x 3 (3 uker)
Ved graviditet og amming (Multiple erytema migrans eller Borrelia lymfocytom) Amoksicillin 500 mg x 3 (14 dager)
Ved graviditet og amming (penicillinallergi) Doksycyklin i 1. trimester. Erytromycin i 2. og 3. trimester