Arkiv

Telefontid i høstferien (uke 40)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert October 12, 2017

Flåttsenteret stenger kontoret i deler av høstferien. Tirsdag 3 oktober, torsdag 5 oktober og fredag 6 oktober, vil det ikke være mulig å nå oss på telefon men e-poster besvares fortløpende. Send oss gjerne en mail til flaatt@sshf.no dersom du lurer på noe!
Flåttbårne infeksjoner (utvidet diagnostikk)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 28, 2017

Mikrobiologisk avdeling ved Sørlandet sykehus tilbyr nå PCR påvisning av mindre kjente flåttbårne bakterier: Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia miyamotoi og Rickettsia Helvetica.


Uspesifikke nevrologiske symptomer – Nevroborreliose?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 28, 2017

I 2016 ble det registrert 412 tilfeller av disseminert borreliose (nevroborreliose, lyme artritt etc) i Norge. Langs kysten av Agderfylkene er omtrent 25% av flåtten bærere av borrelia-bakterien, og området betraktes derfor som høyendemisk. I en studie som nylig ble publisert i Tidsskrift for legeforeningen undersøkte man hvilke symptomer pasienter fra Sørlandet sykehus Arendal hadde, og hvorvidt de fikk bekreftet eller avkreftet diagnosen nevroborreliose ved undersøkelse av spinalvæsken.


Telefontid julen 2017

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert January 3, 2018

Flåttsenteret tar ferie nå i julen. Telefon vår vil derfor være stengt fra og med 22 desember til 1 januar. Vi er tilbake 2 januar. E-poster leses sporadisk i romjulen. Vi ønsker alle en god og flått-fri jul!


Ny brosjyre til pasienter og fastleger

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 28, 2017

Norsk Lyme Borreliose-Forening og Flåttsenteret fikk i 2015 midler fra ExtraStiftelsen til prosjektet til samarbeidsprosjektet ”Flått-info”. Sammen har vi nå laget en informasjonsbrosjyre med viktig og grunnleggende informasjon om borreliose.


Ansiktslammelse ved nevroborreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert July 6, 2017

Ansiktslammelse er et relativt vanlig symptom på nevroborreliose, spesielt hos barn. Dersom man relativt nylig har blitt bitt av flått, eller har oppholdt seg i områder med mye flått og man får plutselig innsettende ansiktslammelse, kan borreliose være en mulig årsak.


Luneng tapte søksmål mot staten

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 28, 2017

Rolf Luneng drev tidligere Norsk Borreliose Senter i Oslo, men ble i 2013 fratatt autorisasjonen som lege, og senteret ble nedlagt.