Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 14, 2021
Fredag 22 januar skal Erik Thomas Thortveit forsvare avhandlingen sin for graden PhD. Erik jobber til daglig som nevrolog ved Sørlandet sykehus og har i flere år forsket på flåttbårne sykdommer. Prøveforelesningen og disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom. Prøveforelesning kl. 10.15: «Vektorbårne CNS infeksjoner i et globalt perspektiv». Disputas kl. 12.15: «Flåttbårne infeksjoner og selvrapporterte helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Sør-Norge». Både prøveforelesning og disputas er åpen for allmennheten. Mer info og zoom lenker finnes her.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 14, 2021
På grunn av økt koronasmitte og press på helsevesenet i Norden har arrangementskomiteen for NordTick 2021 besluttet å utsette konferansen. Planen nå er å arrangere NordTick 2022-konferansen i Norge, på Strand Hotel Fevik, fra mandag 28. mars til onsdag 30. mars. Oppdateringer kommer på: www.nordtick2022.com

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 7, 2021
Det finnes en enkel metode for å få en idé om hvor stor flåttbestanden er. Metoden kalles flagging og går ut på at man drar et stykke hvitt tøy, for eksempel et håndkle, gjennom vegetasjonen. Deretter er det bare å telle hvor mange flåtter som har festet seg på håndkleet. Nå viser resultater fra en ny finsk studie at bare et mindretall av aktive flått fanges opp ved denne metoden (én enkel flagging). Estimatene for flåttbestanden i noen flåttundersøkelser kan derfor være feil. Les studien her!

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 7, 2021
Flåttsenteret ønsker alle som følger oss i nyhetsbrevet et godt nytt år! De siste årene har man sett en økning i TBE-tilfeller i Norge. I 2019 ble det meldt inn 35 tilfeller. Tallene for 2020 er ikke klare ennå. TBE er fremdeles en sjelden sykdom i Norge, men for de som rammes kan det være alvorlig. Det finnes ingen behandling ettersom det er en virusinfeksjon, men det finnes en vaksine som beskytter godt. For de som ønsker beskyttelse mot TBE før "flåttsesongen" starter minner vi om at det kan være lurt å starte vaksineringen allerede nå. Vaksinen kan tas hele året, men ideelt sett burde man ta først dose i løpet av vinteren slik at man er tilstrekkelig beskyttet før flåtten blir aktiv igjen. Dette avhenger veldig av temperaturen utendørs, men skjer typisk i mars/april. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 7, 2021
Hold av datoen! NordTick konferansen går av stabelen 5-7 mai 2021. På grunn av den usikre situasjonen med tanke på koronapandemien vil det være mulig å delta på konferansen digitalt. Ønsker du å presentere på konferansen? Frist for innsending av abstracts 21 mars 2021.   

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 22, 2020
De amerikanske retningslinjene for utredning og behandling av borreliose ble nylig oppdatert. Som tidligere finnes det fremdeles enkelte forskjeller mellom de amerikanske og de europeiske retningslinjene. Profylaktisk antibiotika-behandling etter flåttbitt anbefales for eksempel ikke i europa, men i USA anbefaler de profylaktisk behandling med Doxycycline i enkelte tilfeller. Her kan du lese de oppdaterte retningslinjene: 2020 Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Lyme Disease

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 17, 2020
Flåttsenteret ønsker alle en god jul og et flåttfritt nyttår. Vi stenger kontoret fra 23 desember til 4 januar. Informasjonstelefonen vil derfor være stengt i juleferien, men vi leser e-poster sporadisk. Hvis det er noe som haster og du ønsker at vi skal ringe deg tilbake, vennligst send oss en e-post.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 17, 2020
Bør man sjekke juletreet for flått før man drar det inn i stua? Nei, er det korte svaret. Selv om man aldri kan utelukke noe 100% er det veldig liten sjanse for å finne flått på juletrær. På vinteren når temperaturen synker, ligger flåtten som regel  i ro nede i strølaget på bakken. Hvis det er mildt nok ute (mer enn 4-5 grader f.eks) kan flåtten bli aktiv, men det er ikke vanlig å finne flått i trær. Skogflåtten som vi har i Norge er sårbar for tørke. For å beskytte seg selv mot uttørking og forbruke minst mulig energi, oppholder den seg derfor relativt nærme bakken. En voksen flått, for eksempel, vil som regel ikke klatre høyere enn 1 meter over bakken, og da typisk på gressvegetasjon og buskas (ikke trær).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 17, 2020
I 2020 ble det meldt inn rekordmange tilfeller av disseminert borreliose (nevroborreliose, leddborreliose etc.) ifølge tall fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer*). Per 17 desember har det blitt meldt inn 494 tilfeller. Til sammenligning ble det meldt inn 488 tilfeller i 2019 og 421 tilfeller i 2018. (* Tallene for 2020 blir ikke kvalitetssikret før våren 2021. Endringer i meldte tilfeller kan derfor forekomme).