Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 4, 2021
Hilde Kristin Skudal, infeksjonslege ved Sykehuset i Telemark, er nå godt i gang med et nytt norsk forskningsprosjekt på TBE: Tick-borne encephalitis in Norway-acute phase characteristics and long tern outcomes. Studien består av en retrospektiv og en prospektiv del, og man skal blant annet forske på symptomer og kliniske funn hos TBE-pasienter, samt hvordan langtidsprognosen er. Pasientene som inkluderes i den prospektive delen skal følges opp i 3 år etter TBE-diagnosen. Flåttsenteret, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold  og FHI er med som samarbeidspartnere. Studien er den første i sitt slag i Norge og svært viktig for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om TBE-infeksjon hos norske pasienter.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 4, 2021
Fredag 5.februar skal Malin Veje, infeksjonslege ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg, forsvare avhandlingen sin “Tick-borne encephalitis - clinical and virological aspects” for graden PhD. Randi Eikeland (Flåttsenteret) skal være opponent. Disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom, kl.09.00 – 13.00. Mer info og Zoom lenke finner du her.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 21, 2021
Interessant artikkel fra det ledende forskningsmiljøet i verden på Borrelia artritt (leddborreliose). Artikkelen gir en god kunnskapsoppsummering om behandling og utvikling av vedvarende symptomer: https://www.jci.org/articles/view/138062  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 21, 2021
Feiltolkning av borrelia-antistoffer i blod gir økt risiko for overdiagnostisering av borreliose og potensiell forsinkelse av riktig diagnose. De fleste laboratorier tester fremdeles for både IgM og IgG antistoffer, men nyere studier, blant annet en svensk studie, har vist at IgM har liten nytteverdi i diagnostikk ettersom svært mange friske personer, eller personer som har andre sykdommer tester positivt på IgM (falsk positiv). Noen svenske, danske og norske laboratorier har de siste årene derfor sluttet å teste for IgM.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 21, 2021
Fredag 22 januar skal Erik Thomas Thortveit forsvare avhandlingen sin for graden PhD. Erik jobber til daglig som nevrolog ved Sørlandet sykehus og har i flere år forsket på flåttbårne sykdommer. Prøveforelesningen og disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom. Prøveforelesning kl. 10.15: «Vektorbårne CNS infeksjoner i et globalt perspektiv». Disputas kl. 12.15: «Flåttbårne infeksjoner og selvrapporterte helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Sør-Norge». Både prøveforelesning og disputas er åpen for allmennheten. Mer info og zoom lenker finnes her.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 14, 2021
På grunn av økt koronasmitte og press på helsevesenet i Norden har arrangementskomiteen for NordTick 2021 besluttet å utsette konferansen. Planen nå er å arrangere NordTick 2022-konferansen i Norge, på Strand Hotel Fevik, fra mandag 28. mars til onsdag 30. mars. Oppdateringer kommer på: www.nordtick2022.com

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 7, 2021
Det finnes en enkel metode for å få en idé om hvor stor flåttbestanden er. Metoden kalles flagging og går ut på at man drar et stykke hvitt tøy, for eksempel et håndkle, gjennom vegetasjonen. Deretter er det bare å telle hvor mange flåtter som har festet seg på håndkleet. Nå viser resultater fra en ny finsk studie at bare et mindretall av aktive flått fanges opp ved denne metoden (én enkel flagging). Estimatene for flåttbestanden i noen flåttundersøkelser kan derfor være feil. Les studien her!

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 7, 2021
Flåttsenteret ønsker alle som følger oss i nyhetsbrevet et godt nytt år! De siste årene har man sett en økning i TBE-tilfeller i Norge. I 2019 ble det meldt inn 35 tilfeller. Tallene for 2020 er ikke klare ennå. TBE er fremdeles en sjelden sykdom i Norge, men for de som rammes kan det være alvorlig. Det finnes ingen behandling ettersom det er en virusinfeksjon, men det finnes en vaksine som beskytter godt. For de som ønsker beskyttelse mot TBE før "flåttsesongen" starter minner vi om at det kan være lurt å starte vaksineringen allerede nå. Vaksinen kan tas hele året, men ideelt sett burde man ta først dose i løpet av vinteren slik at man er tilstrekkelig beskyttet før flåtten blir aktiv igjen. Dette avhenger veldig av temperaturen utendørs, men skjer typisk i mars/april. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 7, 2021
Hold av datoen! NordTick konferansen går av stabelen 5-7 mai 2021. På grunn av den usikre situasjonen med tanke på koronapandemien vil det være mulig å delta på konferansen digitalt. Ønsker du å presentere på konferansen? Frist for innsending av abstracts 21 mars 2021.   

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 22, 2020
De amerikanske retningslinjene for utredning og behandling av borreliose ble nylig oppdatert. Som tidligere finnes det fremdeles enkelte forskjeller mellom de amerikanske og de europeiske retningslinjene. Profylaktisk antibiotika-behandling etter flåttbitt anbefales for eksempel ikke i europa, men i USA anbefaler de profylaktisk behandling med Doxycycline i enkelte tilfeller. Her kan du lese de oppdaterte retningslinjene: 2020 Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Lyme Disease