Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 22, 2020
Stortingsrepresentant for Agder Tellef Inge Mørland sendte for noen uker siden et skriftlig spørsmål til helse - og omsorgsminister Bent Høie. Bakgrunnen var en ny rapport som ble publisert av Helsedirektoratet. I rapporten «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler man at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Les Helseministerens svar her.    

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 22, 2020
Ny episode av Flåttpodden. Mange tester positivt for borrelia spesifikke antistoff i blodet. Hva betyr det? Er jeg syk? Må jeg behandles? Disse spørsmålene og mer til snakker vi om i denne episoden.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 22, 2020
Under Koronapandemien har det vært en generell nedgang i forekomsten av smittsomme sykdommer i Norge, melder Folkehelseinstituttet. Unntaket er enkelte sykdommer relatert til miljøeksponering og friluftsliv, blant annet borreliose. Sammenlignet med tall for samme periode i 2019 har det vært flere rapporterte tilfeller av borreliose i 2020.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 9, 2020
Ny case bekrefter at hunder kan bli syke av TBE. I Skandinavia har det lenge vært diskutert om hunder kan bli syke av TBE-viruset. Funn av antistoffer uten tegn på klinisk sykdom er vanlig hos hunder. I de fleste av de tidligere beskrevne tilfellene har diagnosen derfor blitt antatt ved å kombinere nevrologiske tegn med funn av antistoffer i serum. Her rapporteres det første PCR-bekreftede tilfellet av TBE hos en hund i Skandinavia.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 9, 2020
I høst har vi jobbet mye med EU-prosjektet NorthTick, som foregår i samarbeid med partnere fra Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Storbritannia. Flåttsenteret leder arbeidspakke 5, hvor man blant annet skal lage en felles anbefaling for Nordsjø-regionen om hvordan pasienter som har plager etter mistenkt flåttbåren sykdom best kan følges opp.  Arbeidet blir en forlengelse av Nordisk konsensus arbeidet som nylig ble avsluttet. På grunn av Covid-19 situasjonen har vi ikke kunnet treffes fysisk, men vi arrangerte flere online workshops i høst, og hvis alt går etter planen etter skal vi også ha en workshop i løpet av våren 2021 hvor også brukere/pasienter kan komme med innspill til arbeidet.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 9, 2020
Helseminsteren utfordres til å etablere en poliklinikk for behandling av flåttsykdommer på Sørlandet. Tellef Inge Mørland (Stortingsrepresentant for Agder) sendte denne uken et skriftlig spørsmål til helse - og omsorgsminister Bent Høie. Bakgrunnen for dette er en ny rapport som ble publisert av Helsedirektoratet nylig. I rapporten «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler man at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2020
Ny episode av Flåttpodden. I denne episoden snakker vi med Ståle som fikk TBE-infeksjon i april i år. Hvordan opplevde han det å bli syk? Hvilke symptomer hadde han og hvordan går det med han nå?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 7, 2020
Helsedirektoratet publiserer Nordisk konsensus om plager etter flåttbåren sykdom denne uken. En arbeidsgruppe bestående av pasientrepresentanter, Flåttsenteret, Folkehelseinstituttet samt 40 eksperter fra de nordiske landene har de siste årene jobbet sammen for å utarbeide felles nordiske anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager knyttet til mistenkt flåttoverført sykdom. Selv om retningslinjene for diagnostikk og behandling er svært like i de nordiske landene, har det vært et særlig behov for å ivareta pasienter med langvarige plager. I rapporten som nylig ble publisert på Helsedirektoratet sine nettsider kan man lese mer om arbeidsgruppen sine anbefalinger.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 17, 2020
Ny norsk studie viser lav forekomst av TBE-antistoffer hos blodgivere fra Vestfold og Telemark. Selv om Vestfold og Telemark er høyendemiske områder for TBE så var det kun fire blodgivere (0,4%) som testet positivt på TBE-antistoffer grunnet tidligere gjennomgått TBE-infeksjon. I en annen studie på innbyggere i Søgne (Agder) var forekomsten av TBE-antistoffer også lav, 1,4% blant uvaksinerte voksne. Man har tidligere antatt at mange som blir smittet av TBE-viruset kun får en asymptomatisk infeksjon (det vil si ingen symptomer). Hvis dette er riktig, ville man forventet å finne en høyere forekomst av TBE-antistoffer i høyendemiske områder. Disse studiene kan derfor tyde på at forekomsten av asymptomatiske TBE-infeksjoner er lavere enn tidligere antatt.