Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 17, 2020
Flåttsenteret ønsker alle en god jul og et flåttfritt nyttår. Vi stenger kontoret fra 23 desember til 4 januar. Informasjonstelefonen vil derfor være stengt i juleferien, men vi leser e-poster sporadisk. Hvis det er noe som haster og du ønsker at vi skal ringe deg tilbake, vennligst send oss en e-post.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 17, 2020
Bør man sjekke juletreet for flått før man drar det inn i stua? Nei, er det korte svaret. Selv om man aldri kan utelukke noe 100% er det veldig liten sjanse for å finne flått på juletrær. På vinteren når temperaturen synker, ligger flåtten som regel  i ro nede i strølaget på bakken. Hvis det er mildt nok ute (mer enn 4-5 grader f.eks) kan flåtten bli aktiv, men det er ikke vanlig å finne flått i trær. Skogflåtten som vi har i Norge er sårbar for tørke. For å beskytte seg selv mot uttørking og forbruke minst mulig energi, oppholder den seg derfor relativt nærme bakken. En voksen flått, for eksempel, vil som regel ikke klatre høyere enn 1 meter over bakken, og da typisk på gressvegetasjon og buskas (ikke trær).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 17, 2020
I 2020 ble det meldt inn rekordmange tilfeller av disseminert borreliose (nevroborreliose, leddborreliose etc.) ifølge tall fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer*). Per 17 desember har det blitt meldt inn 494 tilfeller. Til sammenligning ble det meldt inn 488 tilfeller i 2019 og 421 tilfeller i 2018. (* Tallene for 2020 blir ikke kvalitetssikret før våren 2021. Endringer i meldte tilfeller kan derfor forekomme).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 10, 2020
Flåttpodden tar nå pause frem til våren 2021. Vi avslutter året med den aller siste episoden av Flåttpodden. I denne episoden har vi funnet frem de 10 vanligste spørsmålene som stilles til oss på Flåttsenteret. Hva er det folk lurer på om flått og flåttbåren sykdom? Vi vil gjerne også ha tilbakemeldinger på Flåttpodden eller innspill til tema eller spørsmål som dere ønsker at vi skal ta opp i 2021. Send oss gjerne en e-post: flaatt@sshf.no. Vi høres!  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 3, 2020
Hold av datoen! Den 24-26 mars 2021 er det duket for flåttkonferansen the 14th International Symposium on Ticks and Tick-borne Diseases. Konferansen er en av de større internasjonale konferansene om flått og flåttbårne sykdommer. Den skulle egentlig blitt avholdt i Weimar, Tyskland, men på grunn av koronapandemien blir det en digital konferanse i 2021. Deadline for å sende inn abstract er 14 desember 2020.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 30, 2020
Vil klimaendringer påvirke flåttbestanden? Utbredelsen av flått i Norge vil mest sannsynlig øke når klimaet blir varmere, ifølge forsker Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet. Sammen med forsker Christian Wilhelm Mohr i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har Jore hjulpet NRK å beregne risikoen for flått for landets kommuner i 2100. Med utgangspunkt i denne artikkelen i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health og denne artikkelen i Parasites & Vectors, har de funnet at risikoen for tilstedeværelse av flått blir høy store deler av Sør-Norge og sørlige Nordland. I indre strøk av Østlandet, Nordland og nordlige Finnmark blir det middels risiko for flått.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 26, 2020
Foredrag/kurs om flått og flåttbårne sykdommer. På grunn av koronapandemien har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse alle planlagte fysiske kurs ut 2020. Vi tar høyde for at restriksjonene fra myndighetene vil vare ut på nyåret i 2021 også, og ønsker derfor å tilby foredragene og flåttkursene våre digitalt. Du lærer altså like mye om flått og flåttbårne sykdommer som på det fysiske kurset, men i koronatrygge omgivelser. Alle foredrag og kurs er gratis. Bestill foredrag/kurs her eller se her for mer info.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 19, 2020
Interessant artikkel på lommelegen.no der blant annet Randi Eikeland, leder av Flåttsenteret, blir intervjuet. Nyansert og velskrevet om utfordringene knyttet til borreliose, langtidsplager og tillit til det norske helsevesenet.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 19, 2020
Tolkning av blodprøver som er tatt for å påvise borreliose kan være utfordrende. Mange blir bekymret dersom dersom testen viser at det finnes borrelia antistoffer i blodet ( positiv test for borrelia IgM og/eller IgG) Men funn av antistoffer i blodet  er i seg selv ikke nok for å kunne stille diagnosen borreliose. For eksempel så har ca.20% av friske Sørlendinger antistoffer mot borrelia i blodet, fordi de har vært eksponert for bakterien i forbindelse med tidligere flåttbitt, selv om de aldri ble syke. Det er også velkjent at borrelia antistoffene av og til kan kryssreagere med antigener fra andre bakteriearter. I denne artikkelen, understreker forskere fra Tsjekkia viktigheten av at svar på borrelia blodprøver alltid vurderes sammen med sykdomshistorie, symptomer og andre medisinske prøver og funn.