Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Interessant artikkel fra det ledende forskningsmiljøet i verden på Borrelia artritt (leddborreliose). Artikkelen gir en god kunnskapsoppsummering om behandling og utvikling av vedvarende symptomer: https://www.jci.org/articles/view/138062  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Feiltolkning av borrelia-antistoffer i blod gir økt risiko for overdiagnostisering av borreliose og potensiell forsinkelse av riktig diagnose. De fleste laboratorier tester fremdeles for både IgM og IgG antistoffer, men nyere studier, blant annet en svensk studie, har vist at IgM har liten nytteverdi i diagnostikk ettersom svært mange friske personer, eller personer som har andre sykdommer tester positivt på IgM (falsk positiv). Noen svenske, danske og norske laboratorier har de siste årene derfor sluttet å teste for IgM.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Fredag 22 januar skal Erik Thomas Thortveit forsvare avhandlingen sin for graden PhD. Erik jobber til daglig som nevrolog ved Sørlandet sykehus og har i flere år forsket på flåttbårne sykdommer. Prøveforelesningen og disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom. Prøveforelesning kl. 10.15: «Vektorbårne CNS infeksjoner i et globalt perspektiv». Disputas kl. 12.15: «Flåttbårne infeksjoner og selvrapporterte helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Sør-Norge». Både prøveforelesning og disputas er åpen for allmennheten. Mer info og zoom lenker finnes her.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Det finnes en enkel metode for å få en idé om hvor stor flåttbestanden er. Metoden kalles flagging og går ut på at man drar et stykke hvitt tøy, for eksempel et håndkle, gjennom vegetasjonen. Deretter er det bare å telle hvor mange flåtter som har festet seg på håndkleet. Nå viser resultater fra en ny finsk studie at bare et mindretall av aktive flått fanges opp ved denne metoden (én enkel flagging). Estimatene for flåttbestanden i noen flåttundersøkelser kan derfor være feil. Les studien her!

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
De amerikanske retningslinjene for utredning og behandling av borreliose ble nylig oppdatert. Som tidligere finnes det fremdeles enkelte forskjeller mellom de amerikanske og de europeiske retningslinjene. Profylaktisk antibiotika-behandling etter flåttbitt anbefales for eksempel ikke i Europa, men i USA anbefaler de profylaktisk behandling med Doxycycline i enkelte tilfeller. Her kan du lese de oppdaterte retningslinjene: 2020 Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Lyme Disease

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Bør man sjekke juletreet for flått før man drar det inn i stua? Nei, er det korte svaret. Selv om man aldri kan utelukke noe 100% er det veldig liten sjanse for å finne flått på juletrær. På vinteren når temperaturen synker, ligger flåtten som regel  i ro nede i strølaget på bakken. Hvis det er mildt nok ute (mer enn 4-5 grader f.eks) kan flåtten bli aktiv, men det er ikke vanlig å finne flått i trær. Skogflåtten som vi har i Norge er sårbar for tørke. For å beskytte seg selv mot uttørking og forbruke minst mulig energi, oppholder den seg derfor relativt nærme bakken. En voksen flått, for eksempel, vil som regel ikke klatre høyere enn 1 meter over bakken, og da typisk på gressvegetasjon og buskas (ikke trær).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
I 2020 ble det meldt inn rekordmange tilfeller av både borreliose og TBE.  Det ble meldt inn 512 tilfeller av systemisk borreliose (nevroborreliose, leddborreliose etc.) og ca. 41 tilfeller av TBE, ifølge tall fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer*). Til sammenligning ble det meldt inn 488 tilfeller av borreliose og 35 tilfeller av TBE i 2019. Hudutslettet Erytema migrans, som er det vanligste symptomet på borreliose, er ikke meldepliktig i Norge.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Flåttpodden tar nå pause frem til våren 2021. Vi avslutter året med den aller siste episoden av Flåttpodden. I denne episoden har vi funnet frem de 10 vanligste spørsmålene som stilles til oss på Flåttsenteret. Hva er det folk lurer på om flått og flåttbåren sykdom? Vi vil gjerne også ha tilbakemeldinger på Flåttpodden eller innspill til tema eller spørsmål som dere ønsker at vi skal ta opp i 2021. Send oss gjerne en e-post: flaatt@sshf.no. Vi høres!  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Vil klimaendringer påvirke flåttbestanden? Utbredelsen av flått i Norge vil mest sannsynlig øke når klimaet blir varmere, ifølge forsker Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet. Sammen med forsker Christian Wilhelm Mohr i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har Jore hjulpet NRK å beregne risikoen for flått for landets kommuner i 2100. Med utgangspunkt i denne artikkelen i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health og denne artikkelen i Parasites & Vectors, har de funnet at risikoen for tilstedeværelse av flått blir høy store deler av Sør-Norge og sørlige Nordland. I indre strøk av Østlandet, Nordland og nordlige Finnmark blir det middels risiko for flått.