Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 19, 2020
Interessant artikkel på lommelegen.no der blant annet Randi Eikeland, leder av Flåttsenteret, blir intervjuet. Nyansert og velskrevet om utfordringene knyttet til borreliose, langtidsplager og tillit til det norske helsevesenet.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Tolkning av blodprøver som er tatt for å påvise borreliose kan være utfordrende. Mange blir bekymret dersom dersom testen viser at det finnes borrelia antistoffer i blodet ( positiv test for borrelia IgM og/eller IgG) Men funn av antistoffer i blodet  er i seg selv ikke nok for å kunne stille diagnosen borreliose. For eksempel så har ca.20% av friske Sørlendinger antistoffer mot borrelia i blodet, fordi de har vært eksponert for bakterien i forbindelse med tidligere flåttbitt, selv om de aldri ble syke. Det er også velkjent at borrelia antistoffene av og til kan kryssreagere med antigener fra andre bakteriearter. I denne artikkelen, understreker forskere fra Tsjekkia viktigheten av at svar på borrelia blodprøver alltid vurderes sammen med sykdomshistorie, symptomer og andre medisinske prøver og funn.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Forsker på behandling av nevroborreliose. Er en to ukers antibiotikakur ved nevroborreliose det beste, eller gir en lengre kur bedre effekt på pasientene? I denne videoen forteller nevrolog Anne Marit Solheim mer om forskningsprosjektet sitt.  Prosjektet er en del av det store norske forskningsprosjektet Borrsci. –Vi ønsker å få mer forskningsbasert kunnskap om nevroborreliose og har inkludert personer med akutt nevroborreliose fra åtte ulike sykehus i Norge. Nå jobber Anne Marit med å analysere funnene. - Jeg vil særlig se om det er forskjell mellom gruppene etter et halvt år. Har de med lenger kur da færre restplager for eksempel? I tillegg har vi samlet masse informasjon om hvordan nevroborreliose arter seg med symptomer og tegn fra nervesystemet og funn fra blodet og spinalvæsken som vi forsker videre på.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Ny artikkel om prevalens av flåttbårne mikrober i Skandinavia: "Spatial patterns of pathogen prevalence in questing Ixodes ricinus nymphs in southern Scandinavia, 2016". Ca. 30 000 flått nymfer ble samlet inn fra 50 ulike steder i Sverige, Norge og Danmark. Flått nymfene ble deretter screenet for 19 ulike vektorbårne mikrober med PCR-teknikk. I studien fant man en generell høy forekomst av mikrober i flått i Sør-Skandinavia. Bakteriene Borrelia, Neoerlichia mikurensis og Rickettsia helvetica var mest utbredt.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Stortingsrepresentant for Agder Tellef Inge Mørland sendte for noen uker siden et skriftlig spørsmål til helse - og omsorgsminister Bent Høie. Bakgrunnen var en ny rapport som ble publisert av Helsedirektoratet. I rapporten «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler man at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Les Helseministerens svar her.    

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Ny episode av Flåttpodden. Mange tester positivt for borrelia spesifikke antistoff i blod. Hva betyr det? Er jeg syk? Må jeg behandles? Disse spørsmålene og mer til snakker vi om i denne episoden.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Under koronapandemien har det vært en generell nedgang i forekomsten av smittsomme sykdommer i Norge, melder Folkehelseinstituttet. Unntaket er enkelte sykdommer relatert til miljøeksponering og friluftsliv, blant annet borreliose. Sammenlignet med tall for samme periode i 2019 har det vært flere rapporterte tilfeller av borreliose i 2020.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Ny case bekrefter at hunder kan bli syke av TBE. I Skandinavia har det lenge vært diskutert om hunder kan bli syke av TBE-viruset. Funn av antistoffer uten tegn på klinisk sykdom er vanlig hos hunder. I de fleste av de tidligere beskrevne tilfellene har diagnosen derfor blitt antatt ved å kombinere nevrologiske tegn med funn av antistoffer i serum. Her rapporteres det første PCR-bekreftede tilfellet av TBE hos en hund i Skandinavia.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Helseminsteren utfordres til å etablere en poliklinikk for behandling av flåttsykdommer på Sørlandet. Tellef Inge Mørland (Stortingsrepresentant for Agder) sendte denne uken et skriftlig spørsmål til helse - og omsorgsminister Bent Høie. Bakgrunnen for dette er en rapport som ble publisert av Helsedirektoratet nylig. I rapporten «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler man at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021
Ny episode av Flåttpodden. I denne episoden snakker vi med Ståle som fikk TBE-infeksjon i april i år. Hvordan opplevde han det å bli syk? Hvilke symptomer hadde han og hvordan går det med han nå?