Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 30, 2020
Vil klimaendringer påvirke flåttbestanden? Utbredelsen av flått i Norge vil mest sannsynlig øke når klimaet blir varmere, ifølge forsker Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet. Sammen med forsker Christian Wilhelm Mohr i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har Jore hjulpet NRK å beregne risikoen for flått for landets kommuner i 2100. Med utgangspunkt i denne artikkelen i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health og denne artikkelen i Parasites & Vectors, har de funnet at risikoen for tilstedeværelse av flått blir høy store deler av Sør-Norge og sørlige Nordland. I indre strøk av Østlandet, Nordland og nordlige Finnmark blir det middels risiko for flått.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 26, 2020
Foredrag/kurs om flått og flåttbårne sykdommer. På grunn av koronapandemien har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse alle planlagte fysiske kurs ut 2020. Vi tar høyde for at restriksjonene fra myndighetene vil vare ut på nyåret i 2021 også, og ønsker derfor å tilby foredragene og flåttkursene våre digitalt. Du lærer altså like mye om flått og flåttbårne sykdommer som på det fysiske kurset, men i koronatrygge omgivelser. Alle foredrag og kurs er gratis. Bestill foredrag/kurs her eller se her for mer info.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 19, 2020
Interessant artikkel på lommelegen.no der blant annet Randi Eikeland, leder av Flåttsenteret, blir intervjuet. Nyansert og velskrevet om utfordringene knyttet til borreliose, langtidsplager og tillit til det norske helsevesenet.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 19, 2020
Tolkning av blodprøver som er tatt for å påvise borreliose kan være utfordrende. Mange blir bekymret dersom dersom testen viser at det finnes borrelia antistoffer i blodet ( positiv test for borrelia IgM og/eller IgG) Men funn av antistoffer i blodet  er i seg selv ikke nok for å kunne stille diagnosen borreliose. For eksempel så har ca.20% av friske Sørlendinger antistoffer mot borrelia i blodet, fordi de har vært eksponert for bakterien i forbindelse med tidligere flåttbitt, selv om de aldri ble syke. Det er også velkjent at borrelia antistoffene av og til kan kryssreagere med antigener fra andre bakteriearter. I denne artikkelen, understreker forskere fra Tsjekkia viktigheten av at svar på borrelia blodprøver alltid vurderes sammen med sykdomshistorie, symptomer og andre medisinske prøver og funn.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 19, 2020
Forsker på behandling av nevroborreliose. Er en to ukers antibiotikakur ved nevroborreliose det beste, eller gir en lengre kur bedre effekt på pasientene? I denne videoen forteller nevrolog Anne Marit Solheim mer om forskningsprosjektet sitt.  Prosjektet er en del av det store norske forskningsprosjektet Borrsci. –Vi ønsker å få mer forskningsbasert kunnskap om nevroborreliose og har inkludert personer med akutt nevroborreliose fra åtte ulike sykehus i Norge. Nå jobber Anne Marit med å analysere funnene. - Jeg vil særlig se om det er forskjell mellom gruppene etter et halvt år. Har de med lenger kur da færre restplager for eksempel? I tillegg har vi samlet masse informasjon om hvordan nevroborreliose arter seg med symptomer og tegn fra nervesystemet og funn fra blodet og spinalvæsken som vi forsker videre på.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 12, 2020
Ny studie om prevalens av flåttbårne mikrober i Skandinavia: "Spatial patterns of pathogen prevalence in questing Ixodes ricinus nymphs in southern Scandinavia, 2016". Ca. 30 000 flått nymfer ble samlet inn fra 50 ulike steder i Sverige, Norge og Danmark. Flått nymfene ble deretter screenet for 19 ulike vektorbårne mikrober med PCR-teknikk. I studien fant man en generell høy forekomst av mikrober i flått i Sør-Skandinavia. Bakteriene Borrelia, Neoerlichia mikurensis og Rickettsia helvetica var mest utbredt.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 29, 2020
Den 20 november skal Malin Lager forsvare sin avhandling “Molecular and serological tools for clinical diagnostics of Lyme borreliosis - can the laboratory analysis be improved?” for graden PhD. Malin jobber til daglig som biomedisinsk analytiker ved mikrobiologilaboratoriet ved Länssjukhuset Ryhov i Jönköping (Sverige) og har i flere år forsket på diagnostikk av flåttbårne sykdommer. Disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom, den 20 november 2020, kl. 13:00. Ønsker du å delta? Send en e-post til anna.jonsson.henningsson@liu.se

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 22, 2020
Stortingsrepresentant for Agder Tellef Inge Mørland sendte for noen uker siden et skriftlig spørsmål til helse - og omsorgsminister Bent Høie. Bakgrunnen var en ny rapport som ble publisert av Helsedirektoratet. I rapporten «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler man at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Les Helseministerens svar her.    

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 22, 2020
Ny episode av Flåttpodden. Mange tester positivt for borrelia spesifikke antistoff i blodet. Hva betyr det? Er jeg syk? Må jeg behandles? Disse spørsmålene og mer til snakker vi om i denne episoden.