Annen nyhet

Helsedirektoratet publiserer Nordisk konsensus om plager etter flåttbåren sykdom denne uken. En arbeidsgruppe bestående av pasientrepresentanter, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Folkehelseinstituttet samt 40 eksperter fra de nordiske landene har de siste årene jobbet sammen for å utarbeide felles nordiske anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager knyttet til mistenkt flåttoverført sykdom. Selv om retningslinjene for diagnostikk og behandling er svært like i de nordiske landene, har det vært et særlig behov for å ivareta pasienter med langvarige plager. I rapporten som nylig ble publisert på Helsedirektoratet sine nettsider (norsk og engelsk versjon) kan man lese mer om arbeidsgruppen sine anbefalinger.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 7, 2020


Flåttsenteret får for tiden mange henvendelser vedrørende dosering av TBE-vaksinen. For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på 1-2 måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjonen av 4 doser. De tre første dosene gis med 1-2 måneders intervall. Fjerde dose gis 5-12 måneder etter tredje dose. Oppfriskningsdose (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år bør den første boosterdosen tas etter 3 år, deretter hvert 5 år. Dersom man er over 60 år eller har en immunsvikttilstand, bør man ta en booster dosen hvert 3 år.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 30, 2021


Antall tilfeller av vektorbårne sykdommer økte i 2019 sammenlignet med 2018. I 2019 ble det meldt 488 tilfeller av borreliose (421 tilfeller i 2018). Flest tilfeller ble meldt med bostedsfylke Hordaland (91 tilfeller), Møre og Romsdal (58 tilfeller), Rogaland (46 tilfeller), Vest-Agder (43 tilfeller) og Østfold (38 tilfeller). Det ble meldt inn 35 tilfeller av TBE i 2019 (26 tilfeller i 2018). Av disse ble 32 innlagt på sykehus. Økningen for 2019 er lokalisert rundt Larvik og Porsgrunn området. Se hele årsrapporten fra FHI her.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 27, 2020