Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 13, 2022
Flere har henvendt seg til Flåttsenteret om prøvesvar på Phelix Phage test, som tilbys ved enkelte private klinikker i utlandet. Teamet bak testen publiserte metoden i mars 2021 og hevder at testen kan påvise arvestoff fra bakterier i viruspartikler (bakteriofager), som derved kan indikere forekomst av forskjellige flåttbårne infeksjoner. Nå får publikasjonen kraftig kritikk. Det å se på genetisk materiale i bakteriofager er en interessant, og muligens lovende metode, men publikasjonen fra mars 2021 baserer seg på ikke-verifiserte antagelser, bruker uklare metoder og analyser, samt presenterer konklusjoner som ikke støttes av framlagte data. Testen er foreløpig ikke godt nok utprøvd til å kunne brukes i diagnostikk .

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 3, 2022
På grunn av økt koronasmitte og press på helsevesenet i Norden har arrangementskomiteen for NordTick-konferansen (Nordisk konferanse om flått og flåttbårne sykdommer) besluttet at den planlagte konferansen i mars 2022 nok en gang må utsettes. Planen nå er å arrangere NordTick-konferansen fra 13 -15. juni 2022, på Strand Hotel Fevik i Norge. Lenke til påmelding og invitasjon til å sende inn abstracts vil bli sendt ut snarest. Se også nordtick2022.com

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 22, 2021
Flåttsenteret tar litt fri i julen. Rådgivningstjenesten vil derfor være stengt på enkelte dager. Torsdag 23.desember - åpent fra kl.10-14. Fredag 24.desember - stengt. Lørdag 25.desember - stengt. Søndag 26.desember - stengt. Mandag 27.desember - åpent fra kl.10-14. Tirsdag 28.desember - åpent fra kl.10-14. Onsdag 29.desember - åpent fra kl.10-14. Torsdag 30.desember - stengt. Fredag 31.desember - stengt. Vi er tilgjengelig på telefon (47719461/38073329) eller e-post (flatt@sshf.no) de dagene vi har åpent. Vi ønsker alle en god og flått-fri jul.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 15, 2021
Bør man sjekke juletreet for flått før man drar det inn i stua? Nei, er det korte svaret. Selv om man aldri kan utelukke noe 100% er det veldig liten sjanse for å finne flått på juletrær. På vinteren ligger skogflåtten som regel i dvale. Hvis det er en veldig mild vinter kan flåtten bli aktiv, men det er ikke vanlig å finne flått i trær. Skogflåtten er sårbar for tørke og for å beskytte seg mot uttørking oppholder den seg derfor nærme bakken. En voksen flått, for eksempel, vil som regel ikke klatre høyere enn 1 meter over bakken, og da typisk på gressvegetasjon og buskas (ikke trær).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 3, 2021
Ønsker du oppdatert kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer? Flåttsenteret tilbyr digitale foredrag/kurs for allmennleger eller alle ansatte på et legekontor, annet helsepersonell (f.eks. fysioterapeuter, farmasøyter), ansatte i spesialisthelsetjenesten (nevrologer, barneleger, hudleger etc), foreninger, lag eller andre interesserte. Vi skreddersyr innhold og lengde på foredrag/kurs etter målgruppen. Interessert? Send en uforpliktende e-post til flatt@sshf.no.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 3, 2021
Nevroborreliose (borreliainfeksjon i nervesystemet) gir oftest påvirkning av nerverøtter, med vanlige symptom som nervesmerter og halvsidig ansiktslammelse. En sjelden gang kan nevroborreliose gi infeksjon i mer sentrale deler av nervesystemet (borrelia encefalitt (hjernebetennelse)). Fordi det er sjeldent er det lite beskrevet i litteraturen. En ny studie fra Danmark har systematisk sett på pasientgruppen. Typiske symptom på borrelia encefalitt er forvirring, personlighetsforandringer, gangforstyrrelser og afasi (problemer med å bruke/forstå ord). Studien påpeker også at borrelia encefalitt sannsynligvis er en oversett klinisk manifestasjon av nevroborreliose.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 24, 2021
Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten ble nylig revidert. De er veiledende blant annet for fastleger. Målet er å unngå overforbruk og antibiotikaresistens. For flåttbårne sykdommer, er det endring i behandling av borreliose-utslett (Erytema Migrans). Førstevalg er som før penicillin tabletter à 1 gram 4 ganger daglig til voksne og barn > 40 kg, men varigheten av behandlingen er redusert fra 14 dager til 10 dager. Dette er i tråd med anbefalinger fra fagmiljø i Norge, Sverige og Danmark.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 17, 2021
Flåtten – hvor redd må jeg være? Onsdag 24.november, kl.11, skal Randi Eikeland holde foredrag om flått og flåttbårne sykdommer på Søgne gamle prestegård (Kultursalen). Arrangeres i regi av Senioruniversitetet i Søgne. Åpent for alle (uansett alder). Mulighet for å stille spørsmål underveis/etter foredraget. Medlemmer av Senioruniversitetet gratis adgang. Andre betaler inngangspenger på kr 100. For mer informasjon se senioruniversitetetisogne.no

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 17, 2021
En turglad kvinne i 50-årene hadde flere legebesøk med uspesifikke, men nyoppståtte plager. Først da hun fortalte at hun hadde gått opp en hel skostørrelse på høyre fot, ble mistanken om riktig diagnose vekket. Les mer om diagnosen her.