Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 17, 2020
Ny dansk kohort-studie på nevroborreliose. Målet med studien var å identifisere årlig variasjon, geografiske risikoområder, risikogrupper, og sesongvariasjon for nevroborreliose i Danmark. Registerdata fra 2791 dansker som fikk nevroborreliose i perioden 1996–2015 inngikk studien. Forekomsten av nevroborreliose var høyest i Øst-Danmark og blant menn og personer mellom 0–14 år. Antall tilfeller av nevroborreliose var høyest fra juli til november. Forekomsten av nevroborreliose økte i perioden 2004-2007, men sank deretter frem mot 2015.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 2, 2020
Det har blitt registret rekordmange tilfeller av TBE i Tyskland i 2020 (Ca. 530 til nå). 90% av tilfellene har blitt meldt inn fra delstatene Baden-Wurttemberg og Bavaria i Sør-Tyskland. Det er spesielt i områder med en høyde på 550 til over 600 meter at man har sett en økning. Det kan være flere grunner til dette, ifølge Gerhard Dobler, en av Europas ledene eksperter på TBE-viruset. Det har vært en generell økning i flåttbestanden (Ixodes ricinus) og TBE-infisert flått de siste årene. I tillegg så har COVID-19 situasjonen endret ferievanene til mange tyskere. Mange ferierte i Sør-Tyskland i 2020 noe som har gjort dem mer utsatt for TBE-infisert flått.  Les kommentaren fra Gerhard Dobler på ProMED  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 10, 2020
Flåttsenteret får for tiden mange henvendelser vedrørende dosering av TBE-vaksinen. For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på 1-3 måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjonen av 4 doser. De tre første dosene gis med 1-2 måneders intervall. Dose 4 bør gis innen 1 år fra første dose. Oppfriskningsdose (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år bør den første oppfriskningsdosen tas etter 3 år, deretter hvert 5 år. Dersom man er over 60 år eller har en immunsvikttilstand, bør man ta en booster dose hvert 3 år.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 27, 2020
På grunn av situasjonen med coronaviruset har Flåttsenteret hatt noe redusert bemanning de siste månedene. Vi regner med å være tilbake i normal drift fra 1.september 2020.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 21, 2020
En Polsk undersøkelse på Erytema migrans viser at samtidig infeksjon med borrelia og anaplasma forekommer, men er uvanlig. Av 183 personer med Erytema migrans hadde 4 personer (2 %) utslag på PCR i hudbiopsi for både borrelia og anaplasma.    

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 20, 2020
En enkelt dose doksysyklin (200mg) tatt innen 72 timer etter et flåttbitt (Ixodes ricinus) kan forhindre utviklingen av borreliose ifølge ny nederlandsk studie. Studien har derimot blitt kritisert av andre, blant annet på grunn av høyt frafall og for kort observasjonstid (6 uker).