Flått

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 30, 2021

Flått er et lite dyr i edderkoppfamilien som lever av å suge blod fra pattedyr, fugler og reptiler. Flåtten kan derfor være bærere av ulike bakterier, visus og bakterier, for eksempel for Borrelia-bakterien eller TBE-viruset, og kan dermed spre en rekke sykdommer til både mennesker og dyr. Det finnes over 900 arter av flått verden rundt, fra Arktis til tropene. De fleste artene finner vi i områder som er betydelig varmere enn i Norge. I Norge er Skogflåtten (Ixodes ricinus) den vanligste arten.