NordTick konferanse 5-7 mai 2020

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert December 3, 2018

NordTick er den største konferansen på flått og flåttbårne sykdommer i Norden. Konferansen arrangeres annethvert år og er en nordisk konferanse for biologer, veterinærer, klinikere og andre som driver forskning på flått og flåttbårne sykdommer. Konferansen er også åpen for andre interesserte. Som ved tidligere konferanser vil de to dagene være en blanding av up-to-date forelesninger, vitenskapelige presentasjoner og nettverksbygging. Konferansen i 2020 avholdes på Strand Fevik Hotel i Norge, 5-7 mai. Mer informasjon og lenke til påmelding legges ut på denne siden etter hvert.