Oversikt over mikrober i skogflåtten

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 28, 2021

Oversikt over kjente mikrober i Skogflått (Ixodes ricinus) i Norge, forekomst av ulike mikrober i Skogflått og kjente humane sykdomstilfeller.

Mikrobe Forekomst (flått) Humane tilfeller (Norge) Meldepliktig
Borrelia (bakterie) ca.25% i høyendemiske områder I overkant av 400 utbredte (disseminerte) tilfeller årlig . Omtrent 7000 nordmenn får Erytema migrans årlig. Ja. Utbredt (disseminert) sykdom er meldepliktig i MSIS siden 1991. Fram til 1995 var også Erytema migrans meldepliktig.
TBE (skogflåttencefalitt) (virus) ca.1 % . Store lokale variasjoner. Høyere forekomst i voksen flått. ca.10-15 tilfeller årlig. 26 tilfeller i 2018 Ja. Meldepliktig i MSIS siden 1975. Under sekkeposten «Virale infeksjoner i sentralnervesystemet».
Anaplasma phagocytophilum (bakterie) 1-4%  Få tilfeller meldt til MSIS (ikke meldepliktig). Ikke meldepliktig. Mange har trolig asymptomatisk infeksjon. Norske studier viser at 10-16% av innbyggere i enkelte områder har antistoffer i blodet mot Anaplasma.
C.Neoehrlichia mikurensis (bakterie) 0-20%  Ett kjent tilfelle fra 2017. Diagnostisert ved Sørlandet sykehus Ikke meldepliktig
Bartonella (bakterie) Ukjent Ingen kjente Ikke meldepliktig
Babesia (parasitt) 0.9%  Det er rapportert ett humant tilfelle av babesiose i Norge (2007) forårsaket av Babesia. divergens. Ikke meldepliktig
Rickettsia Helvetica (bakterie) <1%  Ingen kjente Ikke meldepliktig
Tularemi (harepest) (bakterie)  Ukjent 13-180 tilfeller årlig. Bakterien overføres vanligvis ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller gjennom kontaminert drikkevann. Bakterien kan også smitte via mygg eller flåttbitt. Ja meldepliktig i MSIS.
Borrelia miyamotoi (bakterie) <2% Ingen kjente  Ikke meldepliktig