Nevroborreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 28, 2017

Nevroborreliose er en betennelsestilstand i nervesystemet. Nevroborreliose oppstår hos 10 – 15 % av pasienter med ubehandlet Borreliainfeksjon 1. Nevroborreliose inntrer oftest 6 – 8 uker etter flåttbitt, men det kan ta flere måneder.  30 %  av pasientene husker ikke å ha blitt bitt av flått, og 50 % husker ikke å de har hatt Erytema migrans.

Kliniske tegn

Subakutt symptomutvikling over uker eller måneder er vanligst. Sykdommen kan ramme alle deler av nervesystemet, men det mest typiske kliniske bildet hos voksne er hele eller deler av Bannwart syndrom som består av triaden lymfocytær meningitt, kranial nevritt (oftest VII hjernenerve) og smertefull radikulitt.  Typiske symptomer er betydelige smerter i nakken eller ryggen som etter hvert flytter seg ut i arm, bein eller som et belte fra ryggen til magen. Et typisk symptom er brennende smerter. Ofte virker ikke vanlige smertestillende og smertene øker på om natten. Følelsesendringer i huden i de smertefulle områdene er ikke uvanlig. Noen får også lammelser. Lammelse av ansiktsnerven (Perifer facialisparese) er vanligst. I sjeldnere tilfeller oppstår det lammelser i øyemuskler eller armer/ben. Hos barn med nevroborreliose får over 70 % ansiktslammelser 2. Nevroborreliose kan også gi nedsatt allmenntilstand med influensalignende symptomer som hodepine, lysskyhet, feber, nakkestivhet, slapphet og tretthetsfølelse.

Andre sjeldnere rapporterte manifestasjoner er perifere nevropatier, plexopatier eller CNS affeksjon i form av subakutt demens, myelopathi, afasi, parkinsonisme, hjernestammesymptomer, ALS liknende sykdomsbilde og slagliknende sykdomsbilder pga vaskulitt.

Diagnostiske kriterier

Alle tre kriteriene er oppfylt (Sikker nevroborreliose*) To av tre kriterier er oppfylt (Mulig nevroborreliose**)
1. Nevrologiske symptomer forenlig med nevroborreliose uten annen åpenbar forklaring.
2. CSF pleocytose (> 5 celler).
3. Intratekal borrelia antistoffproduksjon.
*For å vurdere om polynevropati skyldes borreliose må følgende kriterier oppfylles. Perifer nevropati og Hudforandringer som ved ACA og Borrelia antistoffer i serum.
** Hvis kriterium 3 mangler og det har gått over 6 uker siden symptomdebut må det være borrelia antistoffer i serum
Kilde: nevronel Mygland et al 2010 "EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis"

Behandling

Det er viktig å alltid diagnostisere en nevroborreliose før behandling. Ved mistanke om nevroborreliose skal pasienten henvises til spesialist for spinalpunksjon.

Sikker eller mulig akutt nevroborreliose som rammer meningier hjernenerver nerverøtter eller perifere nerver (Bannwarth syndrom) behandles i 14 dager med ett av følgende alternativ Peroral Doxycycline (Doxylin®) 200 mg x 1
IV benzylpenicillin (Penicillin®) 3 g x 4
IV Ceftriaxone (Rocephalin®) 2 g x 1
Sikker eller mulig akutt nevroborreliose som rammer CNS behandles i 14 dager med IV Ceftriaxone (Rocephalin®) 2 g x 1
Sikker eller mulig sen nevroborreliose med perifer nevropati og ACA behandles i tre uker med ett av følgende alternativer Peroral Doxycycline (Doxylin®) 200 mg x 1
i.v. Ceftriaxone (Rocephalin®) 2 g x 1
Sikker eller mulig sen nevroborreliose som rammer CNS (myelitt/encefalitt/vaskulitt) behandles i tre uker med IV Ceftriaxone* (Rocephalin®) 2 g x 1. 
*En åpen studie viser at peroral doxylin kan være like effektivt som IV ceftriaxone)

1. Halperin, J. J, 2015 “Nervous system Lyme disease”.

2. Øymar, K, et al, 2009 “Clinical characteristics of childhood Lyme neuroborreliosis in an endemic area of northern Europe”.