Utfordringer i diagnostikk av borreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 16, 2017

Påvisning av borreliaspesifikke antistoffer

I områder hvor skogflåtten er aktiv vil en høy andel av befolkningen ha antistoffer mot Borrelia. Friske personer som har antistoffer har enten hatt en infeksjon tidligere (behandlet eller ubehandlet) eller vært eksponert for Borrelia etter flåttbitt uten å bli syke. På Agder har ca. 20 % av befolkningen slike antistoffer. Pasienter som får påvist borreliaantistoffer trenger derfor ikke ha en pågående infeksjon. Funn av antistoffer må derfor alltid vurderes opp mot klinikk.

Antistoffer vil normalt dannes hos alle pasienter som har en ubehandlet borreliose over tid (>3 mnd). Det er derfor viktig å vurdere andre forklaringer på symptomene ved langvarige plager og manglende antistoffer. Ved kortvarige symptomer og negativ test anbefales det å ta en ny test etter 4-6 uker. Antibiotikabehandling vil forhindre eller hemme normal antistoffdannelse. Vanligvis benyttes ELISA-tester for påvisning av Borrelia, men i spesielle tilfeller benyttes også Western blot.

Hva betyr prøvesvarene ved undersøkelse for borreliaantistoffer?

Når det foreligger et prøvesvar etter undersøkelse for borreliaantistoffer så må dette tolkes i forhold til pasientens klinikk og analysenes begrensninger. En oppsummering av hvilken betydning prøvesvarene kan ha finnes i tabellen under.

Funn av antistoffer Mulige årsaker Handling
Ingen antistoffer Ingen borreliose eller tidlig infeksjonsfase(borreliose) Ny prøve etter 4-6 uker anbefales ved kortvarige symptomer og aktuell klinikk.
Kun IgM Kryssreagerende eller tidlig antistoffrespons mot borrelia Ved kortvarige symptomer vil funn av IgG-antistoffer i ny prøve tatt etter 2-4 uker bekrefte en aktuell infeksjon
Både IgM og IgG Aktuell (pågående) borreliose eller tidligere infeksjon/eksponering med borrelia eller uspesifikke reaksjoner for både IgG og IgM Både IgM- og IgG-antistoffer samtidig styrker mistanke om infeksjon men begge (særlig IgM) kan være uspesifikke.En ny prøve etter 2-6 uker som viser markant titerstigning av IgG kan bekrefte mistanken om pågående infeksjon.Klinikk må alltid vektlegges.Supplerende testing med Westen Blot kan være aktuelt for å avkrefte uspesifikke analysesvar.
Kun IgG Aktuell (pågående) borreliose eller tidligere infeksjon/eksponering med borrelia eller uspesifikke reaksjoner for IgG En ny prøve etter 2-6 uker som viser markant titerstigning kan bekrefte mistanken om pågående infeksjon.Klinikk må alltid vektlegges.

Hvor gode er dagens antistofftester?

Dagens antistofftester har høy analytisk sensitivitet. Det betyr at de vil påvise borreliaspesifikke antistoffer om de er tilstede. Testene kan være uspesifikke, IgM-testene hyppigere enn IgG-testene. Diagnostisk sensitivitet og spesifisitet er avhengige av faktorer som er skissert i tabellen over.