Smittestoffer i flått

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert November 8, 2018

Mikrobe Forekomst (flått) Humane tilfeller (Norge) Meldepliktig
Borrelia ca.25% 1 ca.300-400 tilfeller årlig (disseminert). Ny studie viser at omtrent 7000 nordmenn får Erytema migrans årlig2. Ja. Utbredt (disseminert) sykdom har vært meldepliktig i MSIS siden 1991. Fram til 1995 var også Erytema migrans meldepliktig.
TBE (Skogflåttencefalitt) ca.1 % 3. Store lokale variasjoner i forekomst. Høyere forekomst i voksen flått. ca.10 tilfeller årlig Ja. Meldepliktig i MSIS siden 1975. Under sekkeposten "Virale infeksjoner i sentralnervesystemet".
Anaplasma phagocytophilum 1-4% 4 9 meldte tilfeller i Norge. Mange får trolig asymptomatisk infeksjon. Ulike studier fra Norge har vist at 10-16% av innbyggerne i enkelte områder har antistoffer i blodet mot Anaplasma. Ikke meldepliktig
C.Neoehrlichia mikurensis 0-20% 6 Ingen kjente Ikke meldepliktig
Bartonella Ukjent Ingen kjente Ikke meldepliktig
Babesia 0.9% 8 Det er rapportert ett humant tilfelle forårsaket av B. divergens i Norge (2007) hos en splenektomert vetrinær bosatt på Vestlandet. Ikke meldepliktig
Rickettsia helvetica <1% 4 Ingen kjente Ikke meldepliktig
Tularemi (harepest) Ukjent 13-180 tilfeller årlig. Bakterien overføres vanligvis ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller gjennom kontaminert drikkevann. Man kjenner til to tilfeller i Norge hvor bakterien har blitt overført via flåttbitt  Ja.Meldepliktig i MSIS.
Borrelia miyamotoi <2% 7 Ingen kjente  Ikke meldepliktig

  1. Kjelland, V, et al. 2010 “Prevalence and genotypes of Borrelia burgdorferi sensu lato infection in Ixodes ricinus ticks in southern Norway”
  2. Eliassen, K. E, et al. 2016 “Incidence and antibiotic treatment of erythema migrans in Norway 2005–2009”
  3. Andreassen, A, et al. 2012 “Prevalence of tick borne encephalitis virus in tick nymphs in relation to climatic factors on the southern coast of Norway”
  4. Quarsten, H, et al. 2015 “Tick-borne bacteria in Ixodes ricinus collected in southern Norway evaluated by a commercial kit and established real-time PCR protocols”
  5. Bakken, J. S, et al. 1996 “Serological evidence of human granulocytic ehrlichiosis in Norway”
  6. Jenkins, A, et al. 2013 “Neoehrlichia–a new tick-borne bacterium”
  7. Kjelland, V, et al. 2016 “Borrelia miyamotoi is widespread in Ixodes ricinus ticks in southern Norway”
  8. Øines, Ø, et al. 2012 “Prevalence and diversity of Babesia spp. in questing Ixodes ricinus ticks from Norway”