Forskning

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert April 3, 2018

Forskning på flått og flåttbårne sykdommer er et prioritert satsingsområde i Norge, Skandinavia og internasjonalt. I 2015 ble det bevilget midler til flere store prosjekter. Du kan lese mer om pågående prosjekter her.

Flått forskning