#EcoTick

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 28, 2017

Det overordnete målet for forskningsprosjektet «#EcoTick» er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket den økte utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene.

Arbeidspakke 1

Anaplasma phagocytophilum er en bakterie som overføres av skogflåtten Ixodes ricinus, og er hos sau årsak til sykdommen «sjodogg».

Borreliose er den mest kjente flåttbårne sykdommen i Norge. Skogflåtten sprer i tillegg sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og «raupiss» (babesiose) til storfe. I arbeidspakke 1 skal vi analysere utviklingen av disse tre sykdommene for bedre å skjønne hva som er årsak til økningen i sykdomstilfeller. Arbeidspakken ledes av Hildegunn Viljugrein, som er forsker i epidemiologi ved Veterinærinstituttet .

Arbeidspakke 2

I arbeidspakke 2 fokuserer vi på å forstå den naturlige dynamikken til de flåttbårne patogenene i økosystemet. Vi skal identifisere viktige vertsdyr for både flått og patogener ved å bruke en kombinasjon av standard feltteknikker og nye molekylære metoder. Feltarbeidet ledes av professor i økologi Atle Mysterud og labarbeidet ledes av forsker i mikrobiologi, Ryan Easterday. Begge jobber ved Center for Evolutionary and Ecological Synthesis ved Universitetet i Oslo.

Arbeidspakke 3

Naturen er en viktig arena for rekreasjon. Økt forekomst av flåttbårne sykdommer er et viktig problem i seg selv, men det skaper også frykt og bekymring for vanlige turgåere og for folk som er avhengige av utmarka i sin næringsvirksomhet. I arbeidspakken søker vi derfor kunnskap om hvordan frykt for flått påvirker rekreasjon og beitebruk i utmark. Arbeidspakken ledes av professor i miljøpsykologi, Maria Johansson, ved Lund Universitet.

Forskningsprosjektet EcoTick er finansiert av Norges forskningsråd over programmet Miljøforsk. Prosjektet har en varighet på 3 år med oppstart i mars 2016. Folkehelseinstituttet, Norsk Sau og Geit og TINE er også involvert i prosjektet.

Ønsker du mer informasjon om Ecotick?

Atle Mysterud EcoTick studie flåttProsjektleder: Atle Mysterud, professor i økologi, Universitetet i Oslo

e-post: atle.mysterud@ibv.uio.no