Nasjonalt forskningsprosjekt på nevroborreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert November 29, 2017

 

forskning på nevroborreliose

Forsker Åslaug Rudjord Lorentzen ved Sørlandet sykehus er godt i gang med å kartlegge omfang, symptomer og senvirkninger hos pasienter som har fått påvist og blitt behandlet for nevroborreliose i tidsperioden 2007 til 2013. En del pasienter som får påvist nevroborreliose, altså en utbredt borrelia-infeksjon som har gått til nervesystemet, sliter med kroniske plager som utmattelse, hukommelses- og konsentrasjonsvansker i etterkant av infeksjonen. Lorentzen ønsker å kartlegge omfang, symptomer og eventuelle senvirkninger, som pasienter måtte ha etter å ha fått påvist sikker nevroborreliose.

Status per juli 2017

I 2015 fikk ca 600 pasienter fra hele landet invitasjonsbrev med spørsmål om deltagelse til studien. Av disse har rundt 300 svart på henvendelsen. Alle pasientene som er inkludert i studien har fått påvist en sikker nevroborreliose som de er behandlet for.

Første artikkel er akseptert i Journal of Neurology og har tittelen «Lyme neuroborreliosis: do we treat according to guidelines?». Artikkelen ser på hva pasientene har svart med tanke på hvilken type antibiotika de fikk (tablett-kur eller intravenøs behandling) og behandlingslengde. Kun 30% av pasientene i studien ble behandlet etter gjeldende retningslinjer som er tablettkur (Doxylin 200mg) i 2 uker.

Det jobbes nå med å se på senplager etter borreliainfeksjonen. Hva svarer pasientene 2-8 år etter gjennomgått og behandlet infeksjon. Det er også samlet inn blodprøver som skal analyseres med tanke på å se om enkelte personer er mer genetisk disponert for senplager enn andre.

Spørsmål og svar:

  1. Det er ikke mulig å melde seg på studien.
  2. Selve rekruteringen og innsamlingen er avsluttet.
  3. Pasientene er fra hele landet. Lorentzen har derfor medarbeidere fra en rekke nevrologiske- og infeksjons avdelinger i Norge. Disse er listet opp i selve artikkelen. 

Ønsker du mer informasjon om forskningsprosjektet?

Åslaug Rudjord Lorentzen nasjonal studie nevroborrelioseÅslaug Rudjord Lorentzen, Lege i spesialisering/Forsker, Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus.

e-post: aslaug.rudjord.lorentzen@sshf.no