ScandTick Innovation

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert June 28, 2017

ScandTick Innovation er det største forskningsprosjektet på flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia. Formålet å minske forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr i Skandinavia.

Totalt 11 svenske, danske og norske partnerinstitusjoner deltar i prosjektet som har en budsjettramme på 8 788 552 Euro. Prosjektet ledes av Sørlandet sykehus HF og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige, og varer fra 1. september 2015 til og med august 2018. Bakgrunnen for prosjektet er det økende problemet med flått og flåttbårne sykdommer i de skandinaviske landene, spesielt innen Öresund-Kattegatt-Skagerak (ØKS) regionen. ScandTick Innovation bygger videre på det foregående Interreg ÖKS IVA prosjektet ScandTick (2012- 2014), hvor fem partnere arbeidet for å styrke forskningssamarbeidet.

InterregI Interreg ÖKS V  prosjektet ScandTick Innovation skal spesialister innen veterinærmedisin, økologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, medisin,
helseøkonomi og miljømodellering arbeide videre for å redusere antall flåttbårne infeksjoner hos både mennesker og dyr. Det skal jobbes med forebyggende informasjonsarbeid, vaksineutvikling, forbedret diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer hos både mennesker og dyr, samt miljømodellering med tanke på nåværende og fremtidig utbredelse og forekomst av flått og flåttbårne sykdommer.

I det foregående ScandTick-prosjektet ble det fokusert på skogflåttencefalitt (TBE-virus) og borreliose som er de mest vanlige flåttbårne sykdommene hos mennesker. I ScandTick Innovation skal det også forskes på mindre kjente mikrober som Cand. Neoehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, Bartonella og Babesia.

Ønsker du mer informasjon om Scandtick Innovation?

Norsk prosjektkoordinator: Svein Øderud

e-post: oderud.consulting@gmail.com
Mobil: +47 951 60 932

www.scandtick.com