TickVA

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert January 9, 2018

TickVA er et stort forskningsprosjekt på flåttbårne sykdommer og subjektive helseplager i Søgne kommune (Vest-agder).

TickVA flått

Alle innbyggere i Søgne kommune mellom 18 og 69 år  vil bli invitert til å ta en blodprøve og svare på en spørreundersøkelse.  Formålet er å kartlegge hvor mange som har vært smittet med ulike flåttbårne infeksjoner, og om dette har noen sammenheng med subjektive helseplager. Søgne kommune er valgt fordi det er en kommune med mye flått og flåttbårne infeksjoner. Inklusjon av deltakere startet i juni 2015 og forventes å pågå i minst et år.

Skal kartlegge forekomst

Hovedformålet med studien er å kartlegge ved hjelp av en blodprøve hvor mange som i løpet av livet har vært smittet med borreliabakterien og/eller andre mer sjeldne flåttbårne mikrober som skogflåttencefalittvirus, anaplasma, bartonella og rickettsia. Alle blodprøvene vil bli analysert for antistoffer mot borrelia-bakterien, og et utvalg av prøvene vil bli analysert for antistoffer mot de andre mikrobene. Et annet formål er å kartlegge helsetilstanden til befolkningen ved hjelp av spørreskjema med fokus på såkalte subjektive helseplager (tretthet, smerter, svimmelhet med mer), symptomer på angst og depresjon, og kroniske sykdommer i nervesystem og ledd. Det vil så bli undersøkt om tidligere gjennomgått infeksjon med flåttbårne mikrober er en risikofaktor for kroniske sykdommer og/eller subjektive helseplager. Det skal også opprettes en forskningsbiobank der blodprøver og relevante helseopplysninger skal lagres. Det biologiske materialet blir oppbevart på ubestemt tid og skal brukes i fremtidig forskning på flåttbårne infeksjoner, nevrologiske sykdommer og subjektive helseplager.

Ønsker du mer informasjon om TickVA?

Erik Thomas Thortveit Prosjektleder TickVAProsjektleder: Erik Thortveit, Overlege, Nevrologisk avdeling, SSHF, e-post: erik.Thomas.Thortveit@sshf.no, telefon nevrologisk avdeling: + 47 38 07 39 10

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk- og helsefaglig forskningsetikk. Forskningsenheten ved Sørlandet sykehus er ansvarlig for studien.