Anaplasmose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert March 26, 2018

Anaplasmose (tidligere kalt ehrlichiose) er en sykdom forårsaket av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Bakterien overføres til mennesker via flåttbitt. Sykdommen (kalt sjodogg på norsk) har vært kjent i flere hundre år her i landet og forekommer hos dyr langs kysten av Sør-Norge opp til Brønnøysund, spesielt hos sau og storfe. Mer enn 300 000 lam blir smittet av bakterien hvert år. Bakterien kan også forårsake sykdom hos andre arter som geit, hest, hund og katt. Bakterien kan også føre til sykdom hos mennesker, men frem til nå har det kun blitt registrert noen få tilfeller av Anaplasmose hos mennesker i Norge.

Anaplasmose er vanlig hos lam. Sykdommen skyldes en bakterie som smitter via flåttbitt.