Borreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert March 27, 2018

Borreliose, også kalt Lyme borreliose, er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge. Sykdommen skyldes en gruppe bakterier som heter Borrelia-bakterier, som kan smitte både dyr og mennesker. I Europa kjenner man til 3 subtyper kan gi sykdom hos mennesker: Borrelia afzelii (særlig assosiert med symptomer fra hud), Borrelia garinii (særlig assosiert med nevroborreliose) og Borrelia burgdorferi sensu stricto (særlig assosiert med Borrelia artritt), men det diskuteres også om andre subtyper kan gi sykdom. Det er mest vanlig å finne Borrelia afzelii i flått.