Skogflåttencefalitt (TBE)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert July 24, 2017

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles er en sykdom forårsaket av TBE-viruset (Tick-borne Encephalitis). Viruset finnes først og fremst hos smågnagere, og kan smitte til mennesker via flåttbitt.