TBE (Skogflåttencefalitt)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 16, 2020

TBE er en sykdom som skyldes smitte med TBE-viruset (Tick-borne Encephalitis). Ved TBE er det stor variasjon i det kliniske bildet. Noen får ingen symptomer, noen får et mildt sykdomsforløp, mens enkelte kan bli svært syke.

Foto: Per Eikeset Knudsen