TBE (Skogflåttencefalitt)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 6, 2020

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles er en sykdom forårsaket av TBE-viruset (Tick-borne Encephalitis). Ved TBE er det stor variasjon i det kliniske bildet. De fleste får trolig ingen symptomer, noen får et mildt sykdomsforløp, mens enkelte kan få svært alvorlig sykdom.

Foto: Per Eikeset Knudsen