Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 7, 2020
Helsedirektoratet publiserer Nordisk konsensus om plager etter flåttbåren sykdom denne uken. En arbeidsgruppe bestående av pasientrepresentanter, Flåttsenteret, Folkehelseinstituttet samt 40 eksperter fra de nordiske landene har de siste årene jobbet sammen for å utarbeide felles nordiske anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager knyttet til mistenkt flåttoverført sykdom. Selv om retningslinjene for diagnostikk og behandling er svært like i de nordiske landene, har det vært et særlig behov for å ivareta pasienter med langvarige plager. I rapporten som nylig ble publisert på Helsedirektoratet sine nettsider kan man lese mer om arbeidsgruppen sine anbefalinger.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 17, 2020
Ny norsk studie viser lav forekomst av TBE-antistoffer hos blodgivere fra Vestfold og Telemark. Selv om Vestfold og Telemark er høyendemiske områder for TBE så var det kun fire blodgivere (0,4%) som testet positivt på TBE-antistoffer grunnet tidligere gjennomgått TBE-infeksjon. I en annen studie på innbyggere i Søgne (Agder) var forekomsten av TBE-antistoffer også lav, 1,4% blant uvaksinerte voksne. Man har tidligere antatt at mange som blir smittet av TBE-viruset kun får en asymptomatisk infeksjon (det vil si ingen symptomer). Hvis dette er riktig, ville man forventet å finne en høyere forekomst av TBE-antistoffer i høyendemiske områder. Disse studiene kan derfor tyde på at forekomsten av asymptomatiske TBE-infeksjoner er lavere enn tidligere antatt.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 17, 2020
Ny dansk kohort-studie på nevroborreliose. Målet med studien var å identifisere årlig variasjon, geografiske risikoområder, risikogrupper, og sesongvariasjon for nevroborreliose i Danmark. Registerdata fra 2791 dansker som fikk nevroborreliose i perioden 1996–2015 inngikk studien. Forekomsten av nevroborreliose var høyest i Øst-Danmark og blant menn og personer mellom 0–14 år. Antall tilfeller av nevroborreliose var høyest fra juli til november. Forekomsten av nevroborreliose økte i perioden 2004-2007, men sank deretter frem mot 2015.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 2, 2020
Det har blitt registret rekordmange tilfeller av TBE i Tyskland i 2020 (Ca. 530 til nå). 90% av tilfellene har blitt meldt inn fra delstatene Baden-Wurttemberg og Bavaria i Sør-Tyskland. Det er spesielt i områder med en høyde på 550 til over 600 meter at man har sett en økning. Det kan være flere grunner til dette, ifølge Gerhard Dobler, en av Europas ledene eksperter på TBE-viruset. Det har vært en generell økning i flåttbestanden (Ixodes ricinus) og TBE-infisert flått de siste årene. I tillegg så har COVID-19 situasjonen endret ferievanene til mange tyskere. Mange ferierte i Sør-Tyskland i 2020 noe som har gjort dem mer utsatt for TBE-infisert flått.  Les kommentaren fra Gerhard Dobler på ProMED  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 30, 2021
Flåttsenteret får for tiden mange henvendelser vedrørende dosering av TBE-vaksinen. For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på 1-2 måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjonen av 4 doser. De tre første dosene gis med 1-2 måneders intervall. Fjerde dose gis 5-12 måneder etter tredje dose. Oppfriskningsdose (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år bør den første boosterdosen tas etter 3 år, deretter hvert 5 år. Dersom man er over 60 år eller har en immunsvikttilstand, bør man ta en booster dosen hvert 3 år.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 27, 2020
På grunn av situasjonen med coronaviruset har Flåttsenteret hatt noe redusert bemanning de siste månedene. Vi regner med å være tilbake i normal drift fra 1.september 2020.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 21, 2020
En Polsk undersøkelse på Erytema migrans viser at samtidig infeksjon med borrelia og anaplasma forekommer, men er uvanlig. Av 183 personer med Erytema migrans hadde 4 personer (2 %) utslag på PCR i hudbiopsi for både borrelia og anaplasma.    

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 20, 2020
En enkelt dose doksysyklin (200mg) tatt innen 72 timer etter et flåttbitt (Ixodes ricinus) kan forhindre utviklingen av borreliose ifølge ny nederlandsk studie. Studien har derimot blitt kritisert av andre, blant annet på grunn av høyt frafall og for kort observasjonstid (6 uker).